Příjmy ze zahraničních startů hrají v rozpočtech českých stájí velmi významnou roli. A zřejmě nenajdeme na této planetě zemi, pro jejíž dostihové majitele by zisky ze zahraničních drah měly tak velký význam v porovnání se zisky z domácích drah jako pro české majitele a jejichž zahraniční příjmy by překonávaly příjmy z drah domácích. Země, ve kterých české stáje vylepšují své rozpočty, se v posledních 26 letech měnily, či přesněji měnil se jejich význam pro náš turf, stálicí však zůstává bývalý kolega ze společného státu - Slovensko.


Tento článek je symbolicky ilustrován snímkem Petera Lukače z loňského Slovenského derby. V něm triumfoval za ziskem trojkoruny kráčející Arcturus z české stáje Meridian, který o slovenskou modrou stuhu bojoval s dalším koněm trénovaným v České republice Kristianem. Vedle tří klasických vítězství Arcturuse putovalo do České republiky i tamní Oaks zásluhou Falcon Baby, Jarnú cenu kobýl ovládla maďarská Rikoleta, a tak na domácí stáje nezbyl žádný klasický triumf.

Atraktivitu slovenských dostihů, zvláště mítinků jako je Turf-Gala či Slovenské derby, pro české, ale i maďarské stáje potvrzují i statistiky Fitmin & TURF Magazínu, které jsme sestavili z loňských slovenských šampionátů majitelů. Podle nich bylo loni ve slovenských cvalových dostizích vyplaceno 699.755 €, z nichž 336.265 €, tedy 48,05%, získaly stáje registrované mimo Slovensko.

Největší podíl na tom mají české stáje, které odvezly 3/4 všech cen, které ze Slovenska putovaly do zahraničí a 36% veškerých na Slovensku vyplacených dotací. Za našimi majiteli následují maďarské stáje, dále rakouské a také bulharské. Ty se sice na Slovensku loni ukázaly dvě, bodoval ale jen Levent Nezirov, majitel třetího z Karpatské ceny Darlinga (Holy Roman Emperor). Vedle skutečnosti, že se loni na Slovensku ukázali majitelé z celkem 8 zemí (plus domácí) zaujme i skutečnost, že do Německa, jehož majitelé v dřívějších dobách pravidelně jezdívali na oba největší mítinky a byli na nich velmi úspěšní, loni neodešlo ani euro. (miv)

Suma vyplacených cen ve slovenských cvalových dostizích podle země registrace stáje

 země, v níž je stáj registrovaná   zisk
 Slovensko  363.490 €
 Česká republika   251.405 €
 Maďarsko  63.665 €
 Rakousko  14.905 €
 Bulharsko  3.850 €
 Polsko  2.250 €
 Chorvatsko  190 €
 Slovinsko  0 €
 Německo  0 €
     Valid XHTML and CSS ©2013 Fitmin | code hofmanovi.net

Real time web analytics, Heat map tracking