logo BlacktypeJak jste si jistě všimli, před pár dny začal náš server využívat služeb nového rodokmenového serveru Blacktypepedigree. Na titulní straně našich stránek najdete vyhledávací políčko na rodokmeny koní, kde již nevyužíváme naší původní vlastní databáze, ale odkazujeme na podstatně širší databázi Blacktypepedigree, služeb tohoto serveru využíváme i v článcích či rozborech rodokmenů.


Server Blacktypepedigree, na jehož vývoji se náš tým měl tu čest podílet, ale nabízí mnohem více služeb, včetně řady takových, které mohou pomoci chovatelům při výběru vhodného plemeníka pro svou klisnu, trenérům s určením distančního optima, chovatelům odhadnout chovnou hodnotu plemeníka či třeba sledovat aktivitu rodin, z nichž pochází jeho chovné klisny. Dnes Vám stručně představíme základní služby, jak je v praxi využívat si na konkrétních příkladech ukážeme v příštích dnech.

Projekt Blacktypepedigree.com, respektive jeho služby, vychází z nejstarší chovatelské zásady – držet se osvědčených krevních spojení. Jeho cílem je taková spojení nalézat, kvantifikovat a hledat možnosti jejich aplikace v chovatelské praxi. Jako základní zdroj těchto dat slouží projektu databáze koní, úspěšných v dostizích kategorie Blacktype (tzn. grupových a listed dostizích) v zemích, které ICSB (International Cataloguing Standard Book) označuje jako blacktype. V databázi, která se stále rozšiřuje, jsou již nyní výsledky blacktype dostihů za 12 let a více jak 55 tisíc koní, kteří vyhráli či se umístili v blacktype dostizích, celkem databáze čítá necelých 500 tisíc koní a stále se rozšiřuje. Díky takto širokému záběru je možno u každé v současné době aktivní linie definovat její optimální kombinace i míru vhodnosti ke spojení s jinými liniemi.


Popis analytických služeb projektu

Projekt nabízí celou řadu sofistikovaných služeb, sloužících výše uvedenému cíli a odpovídající jeho filozofii. Vedle základního vyhledávání rodokmenů koní (pěti až devíti generačních) včetně jejich Dosage profilu, seznamu potomků, seznamu potomků dcer, rodin, hypotetického spojení s Dosage profilem či inbreedingu nabízí řadu služeb, jejichž cílem je hlubší analýza rodokmenu a pomoc při hledání optimálních spojení.

  1. Sponsored hypomating – u této služby může chovatel s vybranými plemeníky (hřebci, jejichž držitelé využijí této služby) testovat spojení své klisny s některým z těchto sponzorovaných plemeníků. Kromě základního rodokmenu hypotetického spojení chovatel bude moci procházet rodokmeny blacktype koní, kteří mají společné předky (graficky zvýraznění) s hypotetickým potomkem a ověřit si tak, zda podobná spojení byla ve světě úspěšná. Služba začíná, zatím je zde minimum hřebců, ale jejich řady se rozšíří, možná velmi brzy především o u nás působící hřebce (viz dále).

  2. Mating suggestions – tzv. chovatelská doporučení. U této služby chovatel po zadání jména klisny získá seznam blacktype koní, jejichž matky mají společné předky s jím zadanou klisnou. Následně bude moci listovat rodokmeny těchto koní s graficky zvýrazněnými společnými prvky rodokmenů jeho klisny a matek oněch blacktype koní, a sledovat, s jakými plemeníky a liniemi byly tyto matky úspěšné. To chovateli pomůže nalézat úspěšná spojení, která by následně mohl realizovat se svou chovnou klisnou.

  3. Position query – tato služba umožní vyhledávat rodokmeny podle zadaných linií a jmen v rodokmenech uvedených. Lze vyhledávat podle paternitní linie, rodiny, konkrétních jmen v jednotlivých částech rodokmenu, ale i podle konkrétních koní na přesně určených místech. A kombinací uvedených možností. Chovatel si tak například může zadat do pozice mateřského otce plemeníka Rainbows for Life a v paternitní linii plemeníka Danehilla a okamžitě zjistí, jak se takové kombinaci dařilo v blacktype dostizích a zda tudíž je vhodné hledat pro dceru Rainbows for Lifa partnera z této linie.

 
K těmto službách je nutno mít založený účet, což je poměrně jednoduchá úloha, díky níž, bez jakékoliv platby, nyní získáte na 2 měsíce přístup ke všem službách Blacktypepedigree zdarma. Pokud by Vám registrace v anglickém jazyce dělal problém, lze využít našeho proúčtu, ke kterému se přihlásíte těmito údaji:

Email: promoucet@blacktypepedigree.com
Password: promoucet

S tímto heslem budete moci využívat většiny služeb stránek s výjimkou personifikovaných, jako jsou unikátní tzv. "Monitored Queries", které Vám umožní automaticky hlídat změny (zasílá je na emalovou adresu uživatele) ve Vámi sledovaných dotazech na databázi. Ten si vyzkoušíte jen pokud si založíte vlastní účet.


Bude služba i pro český chov?

Tento článek nemá za cíl Vás pouze informovat o nové službě. Ta je, jak autoři zdůrazňují, globální a univerzálně použitelná, nicméně autoři přišli s nabídkou pro český chov, která je oproti stanardní verzi přizpůsobená českým uživatelům a která zaujala prezidium ČSCHPMDK. Nabídka je postavena tak, že by autoři umožnili za podpory Svazu všem jeho členům volný přístup do všech služeb, vytvořili by českou mutaci stránek, doplnili všechny v ČR narozené i běhající a v chovu působící koně tak, aby server sloužil i jakási virtuální Plemenná kniha a navíc zadal plemeníky členů Svazu do služby Sponsored hypomating. Také by prolinkoval všechny české koně s jejich kompletními kariérami, takže výsledky hledání by nebyly omezeny jen na úspěšnost v blacktype dostizích. Konkrétně by každý chovatel mohl zjistit, kolikrát například ostatní chovatelé zkoušeli spojení např. Egertona s dcerami Rainbows for Life a pohledem na kariéry všech koní z tohoto spojení by rychle zjistili, zda tato kombinace je úspěšná či nikoliv.

Zda se Svaz pro tuto nabídku rozhodne záleží na odezvě od chovatelů a majitelů, zda by o takovou službu měli zájem. Za účelem zjištění tohoto zájmu zřídil ČSCHPMDK na svých stránkách hlasování, které i Vám dává možnost se vyjádřit a umožnit Prezidiu ČSCHPMDK se rozhodnout. Vyjádřit svůj názor můžete zde.    

 

 

 

 

     Valid XHTML and CSS ©2013 Fitmin | code hofmanovi.net