Dnes proběhla v areálu pardubického závodiště tisková konference, jejímž hlavním námětem bylo konání či nekonání letošního 130. ročníku Velké parduubické, nejlépe dotovaného dostihu ve středoevropském regionu. Jak uvedl předeseda představenstva Dostihového spolku pan Petr Kvaš, není představenstvo v tuto chvíli schopno garantovat, že ji uspořádat bude moci.


"Dnes se konalo představenstvo společnosti i valná hromada, ústředním bodem představenstva bylo konání či nekonání Velké pardubické. Dnes máme 30. září, velká se má běžet 11.10. a je pravdou, že dnes vám nemohu s určitostí říct, zda se poběží," uvedl hned na úvodu Kvaš. "Jsme na prahu situace, kdy představenstvo není schopno garantovat, že pořádat jí můžeme. Všichni vnímáme, že vláda a Ministerstvo zdravotnictví hodlá vyhlásit nouzový stav a my v tuto chvíli neznáme  podmínky, jaké se budou týkat sportovních akcí. Zájmem představenstva je, aby se Velká konala, i když je nám dnes jasné, že to bude bez přítomnosti diváků. Tyto informace už máme. Vedení společnosti má od představenstva nyní za úkol oslovit nejvýznamnější partnery a společnosti, aby zjistilo, zda se za této situace s námi na pořádání budou podílet. A přestože mi nejsme schopni jim poskytnout dohodnutá plnění, tj. že nebudou moci být na tribuně a zvát si své hosty, jestli pro ně má smysl pořádat dostihy pouze pro televizní diváky. Následně tyto informace vyhodnotíme a ve středu 7. 10. se bude konat další jednání představenstva, už budeme s určitostí schopni říci, jestli Velkou pardubickou smíme pořádat, jestli pravidla nebudou tak tvrdá, že bychom ji uspořádat nemohli nebo jestli ji pořádat smíme, ale ekonomika nám to nedovolí. Rádi bychom ji pořádali, uděláme pro to vše, ale musí to dávat nějaký ekonomický smysl. Budeme žádat všechny naše partnery, aby nás v tomto úsilí podpořili."

Velká pardubická se v historii nekonala pouze během obou světových válek, jednou v předminulém století kvůli počasí a pak v roce 1968. Pořadatelé už dříve snížili její letošní dotaci z 5 na 3 milióny korun jako reakci na to, že na závodiště podle tehdy platných pravidel mohlo být jen 2000 diváků. (miv)     
     Valid XHTML and CSS ©2013 Fitmin | code hofmanovi.net