Jockey Club dnes zveřejnil propozice pětice klasických dostihů sezóny 2022. Čtyři z nich se budou konat na shodných podmínek jako loni, výjimku tvoří České derby. Jeho dotace klesla z dosavadních 2 miliónů korun na 1,8 miliónu. Podle oficiálnáho vyjádření pořadatele je toto snížení důsledkem změny vyplácení statních dotací, kterými Rada JC zvýhodnila pořadatele překážkových dostihů.

 


Chuchle Arena Praha k ceně Českého derby 2022 vydala stanovisko, které v plném znění zveřejňujeme:

Komentář Chuchle Areny Praha k ceně Českého Derby 2022

Rada Jockey Clubu České republiky rozhodla o změně způsobu rozdělení dotačního titulu MZe „Udržování a zlepšování genetického potenciálu vyjmenovaných hospodářských zvířat (2.A.)“, když na svých zasedáních 7. prosince 2021 a 27. ledna 2022 schválila návrh Mgr. Jaroslava Müllera (Dostihový spolek a.s.). Ten stanovuje poměr vyplácené části dotace vůči rovinovým dostihům 2:1 pro steeplechase a steeplechase cross-country a poměr 1,5:1 pro dostihy přes proutěné překážky. Jelikož dřívější poměr 1:1, s nímž bylo počítáno při tvorbě termínové listiny a rozpočtu na rok 2022, nerozlišoval typ dostihu, jde pro pořadatele dostihů v Praze o schodek oproti předpokládanému příjmu ve výši cca 360.000 Kč.

Chuchle Arena Praha je nejdůležitějším závodištěm České republiky, zajišťujícím každoročně minimálně čtvrtinu všech tuzemských dostihových dnů s více než dvěma pětinami všech zdejších rovinových dostihů. Vedle mnoha nejvýznamnějších a zároveň nejnákladnějších chovatelských zkoušek (mj. všechny tři dostihy Klasické trojkoruny) pořádá také řadu dalších dostihů, např. seriály pro dvouleté koně českého chovu nebo dostihů se sníženým zápisným pro žákovské a mladé jezdce, kterými nadstandardně podporuje dostihový provoz v ČR.

Související: Rada nechala poplatky na letošní výši, změnila dělení státních dotací ve prospěch překážek a připravuje metodiku majitelských a chovatelských prémií

Protože k výše popsanému rozhodnutí došlo až po naplánování, odevzdání a schválení termínové listiny 2022, jsme nuceni tento fakt zohlednit v úpravě rozpočtu nadcházející dostihové sezóny, nicméně po dvou „covidových“ letech nehodláme znovu redukovat počet dostihových dnů. Z tohoto důvodu došlo ke snížení ceny dostihu České Derby z částky 2,000.000 Kč na částku 1,800.000 Kč a bohužel se úsporné kroky oproti původnímu plánu dotknou také dalších tří dostihů I. kategorie dne 26. června.

Zároveň ponecháváme stranou z odborného hlediska zcela nesprávné odůvodnění takového kroku (viz Zápis z jednání Rady JCČR dne 7. 12. 2021), jímž Rada JCČR deklaruje vyšší podporu překážkovým dostihům na úkor dostihů rovinových.

Chuchle Arena Praha, s.r.o.
    Valid XHTML and CSS ©2013 Fitmin | code hofmanovi.net