Dostihový soud řešil odvolání majitele stáje Lokotrans proti rozhodnutí Pořádkové komise, kterým byla kvůli pozitivnímu nálezu antidopingové kontroly diskvalifikována Lady in Pink z vítězství v Ceně prezidenta republiky a také odvolání jejího trenéra Luboše Urbánka proti udělené sankci. Zatímco první zamítl, druhému se rozhodl částečně vyhovět.

 
Jak uvádí zápis z jednání, zveřejněný ve Věstníku ČT č.5, "majitel koně v odvolání namítal, že v rozporu s ustanovením § 299 DŘ nebyl ze strany JC ČR informován o pozitivním nálezu tvrzené zakázané látky ve vzorku A před provedením kontroly vzorku B, tudíž neměl možnost vznést požadavek na provedení analýzy vzorku B v jiné laboratoři, odlišné od té, která prováděla analýzu vzorku A, a bylo mu upřeno právo být při provedení kontroly vzorku B přítomen a seznámit se tak s detaily kontroly a s množstvím kontrolou zjištěné předmětné látky, což má podle jeho názoru přímou vazbu na možnost odhalení okolností vedoucích k tomu, jak se látka do těla koně dostala. Z tohoto důvodu pokládá napadené rozhodnutí za nesprávné, neboť vychází z analýzy (vzorek B), která byla provedena v rozporu s DŘ.

Majitel i trenér koně dále namítali, že nebyli ze strany JC ČR informováni o konání ústního jednání PK, ačkoli je závažným způsobem postihuje, a neměli tak možnost se tohoto ústního jednání zúčastnit a uplatnit své argumenty, když jim nebyla sdělena podstata řízení, případně podstata obvinění trenéra, ani nebyli informováni o složení PK. Nemohli tak ve věci uvést ničeho k ochraně svého postavení, nemohli spolu případ projednat a zabývat se možnostmi kontaktu koně s tvrzenou zakázanou látkou a nemohli provést ani jiná opatření.

Nepřehlédněte: Slušovice připravily seriál čtyř překážkových dostihů. Patronem a donátorem je senátor Tomáš Goláň

Zápis dále uvádí šetření Dostihového soudu, které v některých částech rozporuje výše uvedené informace uvedené v odvolání, a ač Dostihový soud konstatoval, že "na straně JC ČR došlo ke zjevným administrativním pochybením", považuje skutková zjištění a právní posouzení za správné. Rozhodl tudíž zamítnout část odvolání týkající se diskvalifikace koně.

V části věnované sankci trenéru Urbánkovi DS konstatuje, že "při rozhodování o výši trestu je však nutno zvážit i míru zavinění, popř. úmysl a zde je zřejmé, že na jednání trenéra Urbánka v projednávané věci nelze za stávající důkazní situace vztáhnout žádnou z forem úmyslného zavinění," a proto sice ponechal sankci odnětí trenérské licence na dobu 6 měsíců s podmíněným odkladem na zkušební dobu 1 roku, ale snížil peněžitou sankci z původních 20 tisíc korun na 10 tisíc. (miv)    Valid XHTML and CSS ©2013 Fitmin | code hofmanovi.net