Brno ppTečku za nepodařeným dostihovým mítinkem 12. června v Brně, během něhož došlo nejen k problémům se startovacími boxy, ale především k řadě pádů na kluzké dráze a následnému odmítnutí několika jezdců se zúčastnit dalších dostihů, udělala jednání Dostihového soudu a Pořádkové komise. Zatímco Dostihový soud se zabýval odvoláním jezdců za sankce za nedodržení sjednaného závazku, Pořádková komise řešila podnět prezidenta JCČR Josefa Bečváře k prošetření činnosti Dostihové komise, která v Brně sloužila a udělila jezdcům zmíněné sankce.

 
Jak dnes Jockey Club publikoval v nejnovějším Věstníku ČT, Dostihový soud se rozhodl vyhovět odvolání jezdců Martina Lišky, Pavla Kašného, Veroniky Škvařilové Řezáčové, Martiny Havelkové, Martina Laubeho, Lucie Fialové a Taťány Mášové, kterým byla udělena sankce 2500 Kč za nedodržení sjednaného závazku a tyto sankce zrušil. Jak uvedl v rozhodnutí "Dostihový soud dospěl na základě výše uvedených zjištění k názoru, že za situace, kdy v průběhu dostihového dne prokazatelně došlo k opakovaným podklouznutím koní, z nichž některá skončila pádem koní, aniž by bylo zjišťováno, proč se tak děje, a přijata jakákoli opatření, nelze brát bezpečnostní rizika a jasně vyjádřené obavy jezdců na lehkou váhu. Za takových okolností nelze po jezdcích spravedlivě požadovat, aby své dříve sjednané závazky dodrželi, a pokud je nedodrží, ukládat jim sankce."

World's Best Racehorse Rankings: St Mark's Basilica na čele hodnocení nejlepších koní světa

Pořádková komise pak na základě podnětu Prezidenta JCČR a podnětu Asociace českých trenérů a jezdců, který řešil činnost Dostihové komise, uvedla, že Dostihová komise "v průběhu dostihového dne vystavila řadu účastníků dostihového provozu nebezpečí zranění, protože jeho průběh nezastavila," a zakázala Ing. Janu Vaňourkovi výkon funkce předsedy dostihové komise do 30. září 2021 a Prof. MVDr. Františku Tremlovi, CSc a Ing. Leoně Pokorné výkon funkce člena dostihové komise taktéž do 30. září 2021. Dále pak zakázala panu Františku Srncovi výkon funkce startéra do 30. září 2021, neboť "nevěnoval dostatečnou pozornost skutečnosti, že startovní boxy se v několika případech neotevřely, resp. se otevřely pozdě, což mělo za následek poškození dotčených koní." (miv)      Valid XHTML and CSS ©2013 Fitmin | code hofmanovi.net