taxis1Pořadatel pardubických dostihů Dostihový spolek a.s. dnes před novináři prezentoval novou podobu Taxisova příkopu, čtvrté a unikátní překážky kurzu Velké pardubické. Impulsem k jeho změně bylo loňské fatální zranění Sottoventa, po kterém Dostihový spolek incioval vznik expertní skupiny, z jejíž závěrů vyplynula prezentovaná úprava.


Současná šířka příkopu 5 metrů zůstala zachována, úhel jeho klesání je ale oproti původnímu stavu mírnější. Touto úpravou bylo možné eliminovat nebezpečnou doskokovou hranu příkopu. Podloží z jemného písku si vyžádalo nutnost zpevnění podkladu prosívkou, na kterou přišla zhutněná vrstva zeminy. Ta nebude oseta, aby kontrast mezi příkopem a pokračující travnatou dostihovou dráhou byl stále viditelný. Před dostihem je ještě tato hranice opticky zvýrazněna vysypaným pásem pilin.

Nejhlubší místo příkopu je u hrany živého plotu, který je sestříhán tak, aby byl na své zadní stěně vysoký 145 cm. Šířka živého plotu zůstala v rozměru 150 centimetrů, a tak se délka celého skoku 6 a půl metru nezměnila.

„Taxisův příkop změnil svou vizuální podobu, na jeho obtížnosti se ale takřka nic nemění. Popsanými úpravami bychom měli zajistit vyšší bezpečnost pro účastníky dostihů a eliminovat riziko fatálních pádů koní. Dostihy prochází stejné jako jiné sporty neustálým vývojem, povinností pořadatele je na tyto změny reagovat. Bezpečnost koní a jezdců je pro nás jasnou prioritou,“
 řekl ředitel Dostihového spolku a.s. Jaroslav Müller.

Poslední velké úpravy Taxisova příkopu a dalších skoků v kurzu Velké pardubické byly provedeny na začátku 90. let minulého století. Tyto zásahy se pozitivně odrazily na klesajícím počtu fatálních pádů a je důležité v tomto trendu zvyšování bezpečnosti a modernizace dostihového dráhy pokračovat.

taxis4 taxis5
taxis6 taxis3
taxis2 taxis7

zdroj Tisková zpráva, foto Dostihový spolek a.s.

     Valid XHTML and CSS ©2013 Fitmin | code hofmanovi.net