chuchle vize(Tisková zpráva) Rodina Vítkových odhalila plány na proměnu závodiště ve Velké Chuchli v moderní jezdecký areál mezinárodního standardu. Ambiciózní projekt si klade za cíl navrátit závodiště mezi evropskou elitu, povýšit kvalitu dostihů na špičkovou mezinárodní úroveň, rozšířit sportovní nabídku o nové jezdecké disciplíny a celkově zvýšit komfort jezdců i všech návštěvníků areálu.

Plány počítají s renovací hlavní divácké tribuny, výstavbou stájí i jezdeckých hal či nových sportovních povrchů. Realizace projektu si vyžádá investici v řádu stovek milionů korun, vlastníci ji budou financovat z vlastních zdrojů.

Velká Chuchle je přes 110 let centrem českého dostihového sportu a zaslouží si, aby se jí vrátila někdejší prestiž. Je to úžasné místo v dosahu centra Prahy s báječnou dopravní dostupností, doslova vybízí k rozšíření tradice dostihů o nové populární disciplíny jako parkur nebo drezura a celou řadu dalších společenských událostí. Podporu takového projektu považuji za zcela mimořádnou příležitost, prospěšnou všem Pražanům a návštěvníkům metropole,“ říká Marie Vítková.

Současný stav závodiště ukazuje, že zásadní obnovu potřebuje téměř vše. Povaha areálu, jeho logistika i budovy již dlouho nevyhovují potřebám moderního provozu. Na celkovém stavu dostihového závodiště se podepsaly povodně v letech 2002 a 2013 a následná nedostatečná sanace postižených míst i absence výraznějších investic v uplynulých desetiletích.

chuchle vize2
Vize - možná podoba areálu

Kromě zásadní renovace zastaralé tribuny potřebuje i dostihová dráha jinou péči, a to včetně digitálně řízeného zavlažovacího systému. Nutné jsou parkovací kapacity, infrastruktura pro koně či moderní ubytovací zařízení pro účastníky dostihů a personál pečující o koně,“ říká Martin Pecka, ředitel Dostihového závodiště Velká Chuchle.

Cílem modernizace je výrazné rozšíření působnosti areálu, který kvalitou dostihů i dalších jezdeckých soutěží umožní účast předních zahraničních jezdců a koní, poskytne zázemí pro pořádání společenských akcí a v neposlední řadě rozšíří prostor pro intenzivnější práci s dětmi a mládeží. Právě děti a junioři naleznou v Chuchli profesionální zázemí a podporu pro rozvoj v jezdeckých sportech. „Naší ambicí je vytvořit z Velké Chuchle centrum českého jezdeckého sportu s mezinárodním přesahem, ale i místo, které bude rozvíjet komunitní život a stane se přirozenou volbou pro trávení volného času. Nahrává tomu jak výhodná poloha nedaleko Prahy, tak rozlehlost i plánovaná nová podoba areálu,“ uvádí Martin Pecka. Návštěvníci jistě ocení příjemnou parkovou úpravu celého areálu, širokou nabídku gastronomie a rozšíření atrakcí pro rodiny s dětmi.

Od začátku roku se v Chuchli uskutečnily investice již za více než šest milionů korun, a to jak ve vnitřních, tak venkovních prostorách. Návštěvníci si již mohli všimnout kompletně zrekonstruované restaurace a sázkové haly, v zázemí pro koně byla vybudována kruhová písková jízdárna či mycí boxy.

chuchle vize3
Vize - možná podoba stájí

Momentálně probíhá přípravná fáze celého projektu. „Máme konkrétní představu o budoucnosti areálu, a zároveň pro nás budou velmi důležité i názory a podněty odborné veřejnosti a příslušných organizací. Úspěšná revitalizace celého areálu a jeho faktická záchrana bude záležet právě na vzájemné spolupráci a podpoře všech zainteresovaných stran,“ dodává Martin Pecka.

Projekt budoucí podoby závodiště připravuje se svým týmem zkušený architekt profesor Petr Hrůša. „Při projekci, výběru materiálů a stavbě budeme brát v potaz řadu kritérií, mezi něž zcela jistě patří nízká ekologická zátěž, včetně šetrného zacházení s vodou. Estetická koncepce odpovídá poloze areálu, který tvoří na 500 000 metrů čtverečních zeleně nedaleko centra hlavního města. Zároveň je zásadní vysoká funkčnost, která je nutná pro každodenní provoz,“ říká Petr Hrůša. Nový areál bude plně respektovat trendy v oblasti energetické šetrnosti i ohleduplný přístup k životnímu prostředí, které jej v každém svém aspektu zasadí do souladu s přírodou.

Blížícím se vrcholem dostihové sezony bude v neděli 24. června již 98. ročník Českého derby, nejvýznamnějšího klasického rovinového dostihu v České republice. Generálním partnerem derby se stala realitní skupina CPI Property Group.

Cvalové dostihy se v Chuchli konají od roku 1906 a za éry první republiky se těšily velké přízni veřejnosti a jejich navštěvování bylo i společenskou událostí. Velká Chuchle je nejvytíženějším závodištěm v České republice, v roce 2017 se zde uskutečnilo 124 z 299 rovinových dostihů (41,5 %), které se v Česku konaly. Návštěvnost dostihových odpolední platícími diváky v letošním roce stoupla v průměru o 15 procent. 
    Valid XHTML and CSS ©2013 Fitmin | code hofmanovi.net