Jak dnes uvedl Jockey Club ČR ve své tiskové zprávě, probíhají mezi ním a pořadateli jednání o možnosti organizace dostihů za speficických podmínek. Těmi nejvyšší orgán míní dostihy bez přítomnosti diváků a sponzorů.

 
Následně hodlá 12. října předložit orgánům státní správy plán organizace výkonnostních zkoušek anglického plnokrevníka, který by odpovídal požadavkům vydaným vládou České republiky. Bližší informace Jockey Club sdělí ve večerních hodinách 12. října. (miv)
    Valid XHTML and CSS ©2013 Fitmin | code hofmanovi.net