Zatímco některé země, kde se obnovuje či v nejbližší době obnoví dostihový provoz, zatím neumožňují starty koní v zahraničním tréninku, Jockey Club České republiky dnes vydal vyjádření, podle něhož nehodlá nijak regulovat možnosti startu koní ze zahraničí, a to včetně Slovenska.

 
"Platí pouze stávající omezení vyplývající z Dostihového řádu a Doplňujících ustanovení," uvedl dnes JC. Zároveň však upozorňuje, že při přihlašování koní je nutné "sledovat legislativu upravující vstup do respektive vycestování z obou dotčených států". Aktuální informace o podmínkách vstupu do ČR zveřejňuje Ministerstvo vnitra, Jockey Club případným zahraničním zájemcům o starty v ČR doporučuje tento odkaz, popisující Výjimky pro občany EU za účelem výkonu ekonomické činnosti do 72 hodin

Jockey Club dále upozorňuje, vzhledem ke stále se vyvíjejícím podmínkám, že první dostihový den v Česku se uskuteční 18. května v Mostě, tedy den poté, co zřejmě skončí aktuálně platný Nouzový stav a s ním i některé omezení. "Je tedy možné, že právě od 18. května dojde ke změně podmínek pro vstup, resp. vycestování z ČR, avšak konkrétní podoba této úpravy v tuto chvíli není známa," uzavírá JC. (miv)

    Valid XHTML and CSS ©2013 Fitmin | code hofmanovi.net