Jockey Club ČR, respektive jeho rovinová komise, zveřejnila Pokyny pro pořádání rovinových a překážkových dostihů v sezóně 2017. Pravidla, jimiž se řídí pořadatelé při vypisování dostihů, přinášejí několik změn oproti předešlým sezónám. Tou asi nejvýraznější je omezení startu koní s vyšším handicapem než 60 - 65 kg v dostizích IV. kategorie a zrušení cen v V. kategorii a jejich plné nahrazení handicapy. 


Jak uvádí stránky Jockey Clubu, ke změně ve vypisování dostihů IV. kategorie, "od nadcházející sezóny v nich nemohou startovat koně s handicapem vyšším než 60 až 65 kg, přičemž konkrétní výše této hranice bude zahrnuta v propozici dostihu. Toto omezení se netýká dostihů pro nezvítězivší. K vyjmutí dostihů pro nezvítězivší vedl především argument, aby se mladým koním, kteří se neúspěšně pokusí prosadit ve vyšších kategoriích, následně příliš nezužovala nabídka dostihů. V ostatních dostizích je handicapové omezení zavedeno především kvůli lepší ochraně koní s nižší třídou, potažmo by mělo vést i k lepšímu naplnění dostihů vyšších kategorií. Vždyť jen loni v cenách IV. kategorie startovali a zvítězili koně jako Barateus, Love Me nebo Hidden Flame."

Novinkou je zavedení tzv. "open dvojek", dostihů II. kategorie, jejichž propozice umožňujících starty jedničkových koní. Tyto dostihy, u nichž se minimální dotace zvyšuje na 100.000 Kč, dochází k úpravě penalit. "Penality se budou odvíjet od výše nejvyšší získané jednotlivé ceny v rámci penalizačního období, ovšem zatímco dříve byli koně penalizováni za zisk jednotlivé ceny 51.000 Kč, 100.000 Kč a 250.000 Kč, nově jsou tyto hranice posunuty na 50.000 Kč, 65.000 Kč a 150.000 Kč. Posunutí výše minimální dotace částečně vychází z vyšší kvality „open dvojek“ oproti standardním cenám a handicapům II. kategorie, ale hlavním důvodem je odlišení těchto dostihů v penalizačním systému. Dosavadní podoba propozic totiž umožňovala opakovaná vítězství v „open dvojkách“ bez jakékoliv penality, jak nejlépe ilustruje případ klisny Dally Hit. To od následující sezóny nebude možné. Zároveň ale v „open dvojkách“ nebude penalizován například vítěz standardní ceny nebo handicapu II. kategorie, což zajišťují rozdílné dotace těchto dostihů. Do „open dvojek“ nadále mohou jedničkoví vítězové, což má svůj význam, protože tyto dostihy částečně nahrazují chybějící dostihy I. kategorie (např. dostihy pro klisny), ale od nadcházející sezóny budou přeci jen výrazněji penalizováni."

V Pokynech pro pořádání překážkových dostihů je nejvýznamnější změnou zvýšení základních hmotností o 2 kg. "Důvody k tomuto kroku každopádně vychází především z aktuální situace českých překážkových jezdců, jejichž počet i váhové možnosti jsou velkým problémem."

Komentář JC k uvedeným změnám
Pokyny pro pořádání rovinových dostihů
Pokyny pro pořádání překážkových dostihů    Valid XHTML and CSS ©2013 Fitmin | code hofmanovi.net

Real time web analytics, Heat map tracking