Jak uvádí Zápis ze zasedání Rady Jockey Clubu ČR, plánuje JCČR stát se sám či skrze svou dceřinnou společnost, pořadatelem dostihů. "Členové Rady JCČR pověřují Ing. Krejčí navrhnout nejvhodnější způsob a formu pořádání dostihů při respektování obecně právních předpisů...," uvádí zápis.


Jedenácti hlasy pro při jedné absenci při hlasování tak Rada rozhodla reagovat na návrh předsedy ČASCH MVDr. Olehly, který "vzhledem na avizovaný nižší počet dostihových dnů na některých závodištích navrhl, aby Jockey Club svým vlastním jménem nebo prostřednictvím své dceřinné společnosti pořádal dostihy, kupříkladu formou pronájmu dostihové dráhy."

Rada dále dle zápisu rozhodla o snížení výše přihlášek a OSK na 3.5% a tato hranice "má sloužit jako východisko při sjednávání Smlouvy o zajištění dostihového provozu."

Zápis z jednání Rady JCČR 13.11.2015
     Valid XHTML and CSS ©2013 Fitmin | code hofmanovi.net