První letošního číslo Věstníku ČT informuje o třech dosud nezveřejněných pozitivních nálezech antidopingové kontroly ve vzorcích, které byly odebrány v září a říjnu loňského roku na českých drahách. Dva koně byli diskvalifikováni, třetí vzhledem k nemožnosti provést analýzu kontrolního vzorku, potrestán nebyl. Tím byl případ polokrevného valacha Vicody (Secret Singer), jemuž byl ve vzorku odebraném po třetím místě ve IV. kvalifikaci na VP nalezen testosteron "v množství přesahujícím stanovenou prahovou hodnotu pro valachy".

Francouzská laboratoř GIE Laboratoire des Courses Hippiques, která na žádost trenéra Stanislava Popelky měla provést analýzu kontrolního B vzorku (vzorek A byl testován, jako všechny vzorky z našich drah, v německé laboratoři v Kolíně nad Rýnem), však oznámila, "že analýzu tzv. vzorku B není možné provést, protože doručený vzorek byl hemolyzován".  Pořádková komise dále kontstatovala, že: "S ohledem na skutečnost, že kůň Vicody musel být po následujících startu 14. října 2018 kvůli zranění utracen, není možné nechat ho vyšetřit s ohledem na možnost zjištění přirozené příčiny zvýšené hladiny testosteronu", a rozhodla se ponechat doběh dostihu a neuložit žádnou sakci.

Diskvalifikaci se ale nevyhnula Jenny Walker (Born To Sea), která 30. září ve Velké Chuchli zvítězila v Ceně Střední školy dostihového sportu a jezdectví (V.k.), v jejímž vzorku byla nalezena zakázaná látka flunixin, a jejímu trenérovi René Vinklárkovi Pořádková komise udělila peněžitou sankci 20.000,- Kč a sankci odnětí trenérské lience na dobu 6 měsíců s podmíněným odkladem na zkušební dobu jednoho roku.

Dalším diskvalifikovaným koněm je Orssio (Orpen), který přišel o vítězství z 21. října, kdy proběhl vítězně cílem Říjnového handicapu (II.k.) ve Velké Chuchli. V tomto případě však Pořádková komise uložila trenéru Jaroslavu Drlíkovi pouze "povinnost uhradit Jockey Clubu ČR náklady na odběr, dopravu a vyšetření vzorku,"  neboť v průběhu šetření zjistila, že zakázaná látka morfin, která byla v antidopingovém vzorku nalezena, pocházela z granulované krmné směsi Energys Extra, což potvrdil i zástupce výrobce krmiva společnosti De Heus a.s. MVDr. Martin Mahdal. Podrobné zprávy Pořádkové komise ze všech tří jednání naleznete ve Věstníku ČT č.1.

Celkem bylo letos podle zveřejněné statistiky odebráno 88 vzorků, z nichž 82 bylo negativních, 3 pozitivní (plus zmíněný Vicody, který všal vzhledem k nemožnosti potvrzení je brán jako negativní) a 3 vzorky nebylo možné analyzovat kvůli nedostatečnému množství vzorku.

Jak Jockey Club ve svém komentáři k dopingovým kauzám uvádí, vedle výše zmíněných nálezech z našich drah měli čeští trenéři problémy s pozitivním nálezem i v zahraničí, konkrétně ve Francii. "Případy propojuje pozitivní nález na zakázanou látku morfin a kontaminace krmivem. Jedná se o koně Taste of Rock připravovaného Štěpánkou Myškovou, který měl v květnu pozitivní nález po druhém místě v proutěnkách ve francouzském Wissembourgu. Druhým trenérem se stejným problémem ve Francii byl Zdeno Koplík a hvězda jeho stáje Subway Dancer, jenž byl pozitivně testován po druhém místě v Gr. 3 Prix Gontaut – Biron Hong Kong Jockey Club v polovině srpna na závodišti v Deauville. Pozitivní nález zakázané látky morfin měl ve všech třech případech (míněn i případ Orssia, pozn. red.) za následek diskvalifikaci koní z doběhu dostihu, avšak ve všech těchto případech dotčení trenéři v souladu s příslušnými ustanoveními (Čl. 6A) Mezinárodní dohody o chovu, dostizích a sázkách dokázali disciplinárním orgánům, ať již u nás či Francii, prokázat, že učinili veškerá přiměřená opatření, aby zabránili vystavení koní působení zakázaných látek a nebyli proto potrestáni."

(miv) 
    Valid XHTML and CSS ©2013 Fitmin | code hofmanovi.net

Real time web analytics, Heat map tracking