laurianPořádková komise Jockey Clubu ČR diskvalifikovala koně Laurian z dostihu č. 1447 Cena  podporovaná společností SK – EKO Pardubice, s. r. o. (proutky, cena IV. kategorie, 4 letí a starší, 3 200 metrů, 60 000 Kč) konaného v rámci dostihového dne 24. října 2015 na závodišti v Pardubicích.


Důvodem diskvalifikace byla skutečnost, že "vítězný valach Laurian nesl v dostihu nižší hmotnost než odpovídalo propozici dostihu. Na základě ustanovení § 429 písm. a) DŘ byl proto kůň Laurian rozhodnutím Pořádkové komise diskvalifikován.
Pořádková komise prověřila přihlášku a OSK koně Laurian do předmětného dostihu a zjistila, že na přihlášce má uvedenou správnou váhu 68,5 kg, zatímco na OSK má váhu 66,5 kg. PK dospěla k závěru, že k chybě došlo pravděpodobně v důsledku překlepu při zadávání elektronického OSK, jehož se dopustil oznamovatel, kterým byl v tomto případě trenér MVDr. Čestmír Olehla. Vzhledem k tomu, že svoji chybu Dr. Olehla mohl a měl objevit při kontrole údajů zveřejněných v Dostihovém programu, kterou mu ukládá § 290 DŘ (a následně ji v souladu s ustanovením § 323 DŘ i napravit), PK rozhodla o udělení peněžité sankce ve výší 1 000,- Kč."

Vítězem dostihu se tak stal Cheeky Chappie stáje Monte Negro, jejíž majitel pan Jiří Posád podal proti výsledky dostihu protest, na jehož základě Pořádková komise učinila výše uvedené rozhodnutí.

Celé rozhodnutí Pořádkové komise naleznete na stránkách JCČR.


foto Romana Nevěřilová    Valid XHTML and CSS ©2013 Fitmin | code hofmanovi.net