Hlavním výstupem ze včerejšího volebního Valného shromáždění Českého svazu chovatelů plnokrevníka a majitelů dostihových koní je změna v zastoupení ČSCHMPDK v Radě JCČR, kde odstoupivšího Zdeňka Jandejska nahradí Marek Šimák.


Marek Šimák též získal titul viceprezidenta Svazu. Prezidentem nadále zůstává Jiří Trávníček, Svaz budou kromě v Radě JCČR i nadále zastupovat Martin Bláha, Jiří Odcházel a současný prezident JCČR Jiří Charvát. K větší obměně došlo v Prezidiu Svazu, do něhož se ze čtrtnáctičlenné kandidátky navržené Prezidiem dostalo 13 kandidátů, na počet 14 členů Prezidium doplnil z pléna navržený Petr Poledník. V prezidiu ČSCHPMDK tak nyní budou zasedat Martin Bláha, Václav Hulínský, Jiří Charvát, Stanislav Chudáček, Aleša Jakub, Tomáš Janda, Martina Krejčí, Karin Luftmanová, Filip Neuberg, Jiří Odcházel, Marek Šimák, Milan Theimer, Jiří Trávníček a Petr Poledník.

Kromě volby orgánů Svazu (vedle Prezidia byla volena i Revizní komise, v níž ale nedošlo k žádné změně) nepřijala Valná hromada žádné usnesení. Prezident JCČR a současný akcionář chuchelského závodiště Jiří Charvát nabídl ostatním akcionářům (mimo JC) odkup jejich podílu za částku, za níž závodště před 15 lety od správce konkursní podstaty získali, navýšenou o 30%.    

      Valid XHTML and CSS ©2013 Fitmin | code hofmanovi.net

Real time web analytics, Heat map tracking