Prezidium Jockey Clubu ČR ČR na základě žádosti ze dne 12. března 2018, podané v souladu s ustanovením § 448 DŘ, rozhodlo s účinností od 6. dubna 2018 o prominutí zbytku sankce odnětí trenérské licence na dobu pěti měsíců, kterou byl potrestán Pořádkovou komisí trenér Martin Bělka za přestupek, jehož se dopustil porušením povinností stanovených v § 123 – 125 DŘ.


Sankce byla trenéru Bělkovi udělena 11. prosince loňského roku proto, že "trenér Martin Bělka se svým jednáním dopustil porušení povinnosti stanovené v §§ 123 – 125 DŘ, který trenéru dostihových koní ukládá povinnost jakoukoli změnu ve své tréninkové listině do 24 hodin ohlásit Jockey Clubu ČR. Vzhledem k faktu, že se jedná o závažné porušení povinností trenéra a zejména s ohledem na skutečnost, že trenér Bělka i po provedené kontrole nechal koně, který prokazatelně nebyl připravován v jeho tréninkové centrále, startovat pod svým jménem, se Pořádková komise rozhodla udělit mu za přestupek ve smyslu ustanovení § 409 písm. b) DŘ a § 411 písm. b) DŘ sankci odnětí trenérské licence na dobu pěti měsíců (§ 427 DŘ). " (miv)
    Valid XHTML and CSS ©2013 Fitmin | code hofmanovi.net

Real time web analytics, Heat map tracking