fitmincup2016Na dnešním Galavečeru českého turfu budou mj. předány ceny i za loňský FITMIN CUP 2016. Chuchelský seriál dostihů pro dvouleté koně českého chovu je významnou platformou pro začínající tuzemské plnokrevné odchovance a mezi majiteli a trenéry nalezl velmi kladnou odezvu. V sezóně 2016 završil již patnáctý ročník své existence.

Dostihy tohoto seriálu jsou typem tzv. dostihů s časným termínem přihlášek (výše zápisného je nižší než v ostatních dostizích a přihláška se podává do všech dostihů série najednou). Každoročně se počet přihlášek pohybuje mezi 80 – 100 koňmi, číslo bývá odvislé od konkrétní situace v daném ročníku a jedná se vždy o 30 – 50 procent všech narozených hříbat v ČR.

Díky koncepci pražského pořadatele a jeho stabilnímu partnerství se značkou FITMIN tak na hlavním českém dostihovém závodišti – jako jediném v tuzemsku – existuje konkrétní plán podpory českých odchovanců anglického plnokrevníka, který má za cíl více rozhýbat trh s produkty domácích chovatelů, zlepšuje jejich konkurenceschopnost a zvyšuje jejich dostihovou, potažmo chovnou hodnotu.

V minulosti tímto seriálem nastartovalo své kariéry mnoho koní, kteří posléze získali významné úspěchy: např. klasičtí vítězové Radbec – St Leger 2003, Veto – Velká jarní cena 2005, Funny Valentine – Velká jarní cena SR 2009 a Nidara – Jarní cena klisen 2013, šampióni posezónních anket Charley – 2. v Českém derby 2007, Vadeona, Line Honey, Cathy Dancer, Divoká Šárka, Matter for Love, Zamira, či řada dalších, i vícenásobných, vítězů dostihů první kategorie.

FITMIN CUP 2016 nabídl celkem pět dostihů pro dvouleté koně českého chovu, v nichž si ti nejúspěšnější rozdělili ceny a prémie v celkové výši 500.000 korun. Poprvé byly bonusy do jednotlivých dostihů seriálu odstupňovány, tak že nejvyšší bonus měl úvodní dostih série, v němž se začínající koně utkali celkem o 120 tisíc Kč! Dále měli všichni koně přihlášení do seriálu zdarma přihlášku také do tradiční Simsonovy ceny, jež je při červnovém derby-dni prvním významným tuzemským dostihem pro dvouleté koně.

Vítězem FITMIN CUPU 2016 – nejúspěšnějším majitelem seriálu se stala stáj RABBIT TRHOVÝ ŠTĚPÁNOV, jehož pětice reprezentantů Landaron, Golden Sarah, Mikrop Nice, Morgan a Mujahid Brave (z nichž poslední čtyři jsou vlastními odchovanci) získala ceny a prémie v celkové výši 184.900 Kč. Druhé místo obsadila stáj DAR, loňský vítěz, v jehož barvách letos bodovali vlastní odchovanci Argami, Finále, Luxia a Trinis. Na třetí příčce konečného pořadí skončila stáj pana Hynka Licehamra, majitele a chovatele vítěze druhé kapitoly seriálu Dariena.

Tabulka úspěšnosti stájí v dostizích XV. ročníku seriálu FITMIN CUP 2016

majitel koně stáje zisk v seriálu
Rabbit Trhový Štěpánov Golden Sarah, Landaron, Mikrop Nice, Morgan, Mujahid Brave 184 900 Kč
DAR Argami, Finále, Luxia, Trinis 149 000 Kč
Licehamr-Bartoš Darien 55 000 Kč
DS Pegas Hordubal (FR) 33 400 Kč
Lokotrans Christok 27 600 Kč
Alegres Yes April 20 600 Kč
Avarrio Praha Bela Bonita 13 500 Kč
Stáj Luka-Mandak Territory 11 500 Kč
DS Malá Morávka Charming Girl 4 500 Kč


V jednotlivých dostizích zvítězili:

5/6 MIKROP NICE stáj Rabbit Trhový Štěpánov chov.: Rabbit Trhový Štěpánov, a.s.
28/8 DARIEN stáj Licehamr-Bartoš chov.: Hynek Licehamr
18/9 TRINIS stáj DAR chov.: Acton, s.r.o.
2/10 MUJAHID BRAVE stáj Rabbit Trhový Štěpánov chov.: Rabbit Trhový Štěpánov, a.s.
23/10 FINÁLE stáj DAR chov.: Acton, s.r.o.


    Valid XHTML and CSS ©2013 Fitmin | code hofmanovi.net

Real time web analytics, Heat map tracking