ministerstvo zDnes proběhlo na Ministerstvu zemědělství jednání prezidenta Jockey Clubu ČR Ing. Václava Luky a zástupců dalších chovatelských svazů jednotlivých plemen koní s ministrem zemědělstvím Petrem Bendlem o výši a způsobu rozdělení dotací MZe jednotlivým svazům. Konkrétní výše částky, kterou by měl letos JCČR obdržet po vzoru předchozích let na dostihy a na vedení plemenářské dokumentace, ale z jednání nevyplynula.

"Byli jsme již dříve informováni, že došlo k výraznému zkrácení kapitoly, z níž byly tyto dotace i dotace pro ostatní svazy a ostatní hospodářská zvířata hrazeny," informoval nás Václav Luka. Zkrácení z původních 180 miliónů na částku 80 miliónů nevzbuzuje příliš optimismu ve vedení Jockey Clubu, v jaké míře se ale toto zkrácení dotkne dostihů ale zatím není jasné. "Na otázku, zda budou ve stejném poměru kráceny dotace všem, nebo zda-li někde bude kráceno více a jinde méně, jsme odpověď nedostali," konstatuje Luka s tím, že byl ač se konkrétní výši dotací nedozvěděl, byl ministrem ujištěn o podpoře dostihového sportu a o tom, že ministerstvo bude hledat v jiných kapitolách, jak případné zkrácení dotací kompenzovat. "Čeká nás zřejmě ještě řada dalších jednání," uzavírá Luka.   

Tiger baner article     Valid XHTML and CSS ©2013 Fitmin | code hofmanovi.net