Juranek Petr3Pořádková komise na svém jednání 14. listopadu rozhodla o podnětu Jockey Clubu, který vyplynul z pozitivního nálezu antidopingové kontroly u koně Love Me (viz starší článek) v Ceně Irish Thoroughbred Marketing 4. září 2016 v Conseq Parku ve Velké Chuchli.


Pořádková komise se "na základě ustanovení § 1 a § 429 písm. c) DŘ rozhodla diskvalifikovat koně Love Me ze zmíněného dostihu a uložit trenéru Petru Juránkovi peněžitou sankci ve výši 20 000,- Kč (§ 424 DŘ) a sankci odnětí trenérské licence na dobu šesti měsíců s podmíněným odkladem na zkušební dobu jednoho roku (§ 427 DŘ) za přestupek ve smyslu ustanovení § 409 písm. b) a n) DŘ, kterého se dopustil porušením povinností stanovených ustanoveními §§ 1, 292 a 296 DŘ, tj. z důvodu přítomnosti zakázané látky v době dostihu v těle koně Love Me, zároveň též trenéru Petru Juránkovi na základě ustanovení §299 DŘ povinnost uhradit Jockey Clubu ČR náklady na odběr, dopravu a vyšetření vzorku, odebraného dne 4. září 2016 po doběhu dostihu koni Love Me." 

Jak uvádí ve Věstníku ČR zveřejněné Rozhodnutí Pořídkové komise "trenér Petr Juránek vypověděl, že si přítomnost této látky ve vzorku odebraném koni Love Me neumí vysvětlit, neboť kůň nebyl léčen žádným přípravkem obsahujícím norketamin, ani ketamin, jehož metabolickým produktem je právě norketamin, stejně jako se nepodrobil žádnému zákroku, při kterém by byl ketamin použit jako anestetikum. Vyloučil i možnost, že by se kůň kontaminoval v domovské stáji, neboť uvedené látky v letošním roce nebyly použity u žádného z tam ustájených koní. Tyto skutečnosti trenér Juránek doložil předložením medikačního deníku a čestného prohlášení MVDr. Vladimíra Šimoníka, který koně v tréninkovém středisku stáje Rabbit Trhový Štěpánov ošetřuje. Jako nejpravděpodobnější tak trenér Juránek vidí možnost, že se kůň Love Me do kontaktu se zakázanou látkou dostal až po příjezdu na závodiště v Praze - Velké Chuchli a to buď kontaminací při ustájení 4 anebo záměrným podáním cizí osobou, které nemůže vyloučit, protože vzhledem k souběžným startům na dvou závodištích (Praha, Ebreichsdorf) neměl k dispozici dostatek stájového personálu k zajištění nepřetržitého dohledu nad svými svěřenci (v Chuchli mu startovali čtyři koně, které doprovázeli jen dva lidé)." (miv)

    Valid XHTML and CSS ©2013 Fitmin | code hofmanovi.net

Real time web analytics, Heat map tracking