Palyza JanBerte, prosím, toto prohlášení jako vynucenou reakci na informace, které médiím poskytl, v rozporu s předchozí dohodou o nekomentováni probíhajících jednání mezi pořadateli a prezidiem a Radou Jockey Clubu ČR, neznámý pisatel jménem Jockey Clubu ČR.


1. Stejně jako ostatni pořadatelé i já mám zájem na uspořádání nejméně stejného počtu dostihů v sezóně 2014 jako v roce předcházejícím.

2. Během posledních deseti let vzrostla částka majitelských prémií z původních 2,2 mil. Kč (v roce 2004) na 5,8 mil. Kč, pořadatelé doposud vždy souhlasili s požadavkem Rady JC ČR na jejich navýšení. Jenom pro závodiště v Lysé nad Labem to znamenalo navýšení z původní částky 60 tis. Kč na částku 426 tis. Kč.

3. Návrh pořadatelů na vypláceni majitelských prémií z finančnich prostředků JC ČR vycházi z jejich aktuální ekonomické situace, v níž v současné době závodiště musí pracovat a ze snahy o zachování obvyklého počtu dostihů a struktury propozic.

4. Základnim požadavkem závodišť, s kterým se plně ztotožňuji, je takové znění smlouvy o pořádání dostihů, které zcela vyloučí otázku majitelských prémií z působnosti pořadatelů. V takovém případě nebude z mé strany nic bránit vydáni propozic a zahájeni dostihové sezóny 2014 podle již zveřejněného kalendáře.

Věřím, že i nové vedení JC ČR najde řešení situace, ve které se momentálně nacházíme, a pomůže nám odstartovat novou dostihovou sezónu.

Jan Palyza    Valid XHTML and CSS ©2013 Fitmin | code hofmanovi.net

Real time web analytics, Heat map tracking