jockeyclubJockey Club ČR na doporučení veterinární komise JC ČR v reakci na vzniklou situaci rozhodl, že od 1. 8. 2015 bude vyžadovat dodržování změn Veterinárních podmínek, ke kterým dochází v ustanovení odstavce 3 písmeno b) a písmeno d):

 
b) kůň od 24 měsíců stáří byl laboratorně vyšetřen s negativním výsledkem na infekční anemii; vyšetření nesmí být starší 6 měsíců,

d) kůň pocházející z členské země EU musí splňovat nad rámec požadavků § 19 odst. 2 vyhlášky č. 382/2003 Sb., o veterinárních požadavcích na obchodování se zvířaty, ve znění pozdějších předpisů, podmínku povinnosti vystavení veterinárního osvědčení (TRACES), konkrétně vzor 2009/156 AII Registrovaní koňovití.

Další informace na www.dostihy.cz (potřebné další dokumenty..)

V případě startů na Slovensku věnujte prosím zvýšenou pozornost jejich veterinárním podmínkám – další informace na www.zavodisko.sk


Martina Krejčí
sekretář JC ČR

    Valid XHTML and CSS ©2013 Fitmin | code hofmanovi.net