drahos petr 4Už patnáctou sezónu stojí v čele společnosti TMM s.r.o., pořádající dostihy v Praze Velké Chuchli, Petr Drahoš. Pár týdnů po letošním Mercedes-Benz Českém derby jsme si s ním povídali nejen o vrcholu rovinové sezóny, ale i letním dnu Burzy cenných papírů, podzimním Evropském poháru žokejů, též o rozvoji chuchelského závodiště, plánovaných investicích, financování českých dostihů a také o tom, co jej motivuje v jeho práci.  


Před 3 týdny se odběhl vrchol rovinové sezóny u nás i vrchol celé chuchelské sezóny České derby, které letos prvně sponzorovala firma Mercedes-Benz. Máte už nějakou odezvu od sponzora, jak byl se spojením svého jména s naším derby spokojen a zda případně bude sponzorovat derby i příští rok?

Věřím, že zástupci Mercedes-Benz byli s akcí spokojeni. Do přímého obchodního kontaktu s nimi nevstupujeme my, jako pořadatel, ale Jockey Club. Pochopitelně, že přítomnost tak prestižní značky, jakou Mercedes-Benz bezesporu je, má význam nejen ekonomický, ale je důležitá i z hlediska prestiže našeho sportu.

Máte za sebou první polovinu sezóny. Jaká byla z pohledu ředitele největší pořadatelské společnosti? Byla v něčem výjimečná, rozdílná oproti předchozím?
Nemyslím, že by něčím vybočovala z normálu, snažíme se držet léta prověřeného konceptu dostihových dní.

Jaká byla v první polovině roku návštěvnost a jaké je její srovnání s předchozími lety?
Očekávali jsme trochu větší meziroční nárůst návštěvnosti, teď analyzujeme, co pro to udělat v podzimní části sezony.

Letos jste otevřeli novou restauraci v chuchelské tribuně, byl upraven i prostor před závodištěm - na stěně před vstupem na závodiště je stylizované ohlédnutí za historií závodiště. Můžete popsat a kvantifikovat investice, které závodiště letos realizovalo a zmínit se, jaké další v nejbližší době plánujete?
Tím nejvýznamnějším byla zcela jistě investice do Restaurace a Galerie VISION a s tím souvisejícího sociálního zázemí. Čeká na nás postupná obnova nátěru železné konstrukce tribuny. Od povodně v roce 2103 máme hodně nízké hodnoty u druhého a třetího úderu pendometru na travnaté dráze, je to způsobené utažením podkladu jak tlakem vody, tak i vlivem použité mechanizace při rychlé přípravě dráhy po povodni. Bohužel nám nepomohly ani minulé dvě zimy, které byly prakticky bez mrazů, takže se chceme soustředit na takové úpravy, abychom se dostali zpět na „předpovodňovou“ úroveň.

vision restaurace
Restaurace VISION

V červenci se v Conseq Parku ve Velké Chuchli uskuteční netradiční dostihový den - podvečerní dostihy pod hlavičkou Burzy cenných papírů, netradiční je i prázdninový termín, kdy chuchelské závodiště většinou osiří. Můžete popsat, jak bude dostihový den vypadat a jak vznikl nápad spojit se s Burzou cenných papírů Praha?
Nápad vznikl v hlavě Ing. Jana Vedrala, člena představenstva Turf Praha. Ten také provedl první jednání. Myslím, že to bude příjemné doplnění letní části sezony.

Na podzim Vás čeká další novinka - bohatě dotovaný mítink spojený s Evropským pohárem žokejů. Jak se na něj těšíte? Je jeho příprava pro Vás v něčem výjimečná, nebo jde z Vašeho pohledu o standardní dostihový den, když samotný pohár má vlastního pořadatele?
Určitě se nejedná o standardní dostihový den. Nové věci nevznikají tak, že se řekne, proč to nejde udělat - ale přesně naopak. Takže určitě si zaslouží dík jak pan Milan Kříž, tak i Václav Luka ml., za to že tento projekt iniciovali a hlavně zajistili potřebné finanční prostředky. Museli jsme hledat cestu jak koordinovat striktně požadovaný termín a strukturu propozic s naší obvyklou termínovou listinou, takhle řečeno se jedná o jednu větu – ale hledání vhodného řešení nebylo úplně jednoduché a to i ve vztahu k našim tradičním reklamním partnerům. Osobně mám obavy z počtu startujících v podzimních dostizích nejvyšších kategorií i tomto dostihovém dni a trochu i z odezvy některých majitelů na způsob nominace jezdců. Nicméně se jedná o hodně ambiciózní projekt a hlavně svojí určitou atypičností má šanci vzbudit značný zájem i v dostihově vyspělejším zahraničí, na což bychom jinak v rámci rovinových dostihů vůbec neměli prostředky. S agenturou LYCIANO, která zastřešuje obchodní a marketingovou část projektu máme velmi dobré a vyzkoušené vztahy, akce bude jistě po všech stránkách zajímavá a dobře připravená jak z jejich, tak i z naší strany.

Dlouhodobým trendem ve světě je multifunkční využití závodišť, zvláště tribun, u nichž se využití jen pro dostihy ukazuje jako ekonomicky problematické. Chuchelské závodiště, jak kvůli tribuně stavěné ve zcela jiné době tak i proto, že zároveň funguje jako tréninkové středisko, má v tomto směru možnosti velmi limitované. Přesto se zeptám, jaké další akce v Chuchli letos proběhnou a zda uvažujete o nějakém dalším využití zdejší tribuny?
S omezeními danými nedotknutelností dostihové dráhy, tréninkovým střediskem a i vnitřním stavebním uspořádáním tribuny jsou naše možnosti omezené a hlavně podobných areálu je v Praze celá řada. Prakticky všechny volné prostory v tribuně máme pronajaty, každoročně se nám podaří zajistit kolem patnácti doplňkových akcí. Jedná se třeba o firemní společenské akce, natáčení reklamy, sportovní akce typu Kolo pro život. Co mě docela trápí je neexistence jakéhokoliv životaschopného konceptu klusáckých dostihů v Praze, letos už se pravděpodobně konat nebudou. Přitom je to aktivita, která logicky do areálu patří, umíme ji technicky zabezpečit a těžko ji nahrazovat. Poměrně nové je, že u nás našel zázemí klub hráčů pola, zřejmě budeme investovat do zázemí i pro další koňské aktivity.

V Chuchli stojíte v čele pořadatelské společnosti 15. rok, předtím jste řadu let řídil závodiště v Pardubicích. Nalézáte ještě dostatek motivace?
Dostihy jsou ze své podstaty hodně drahý sport, jak z hlediska přímých účastníků, tedy zejména majitelů, tak pořadatelů. Jako pořadatel se snažíme, aby se každý rok něco zlepšilo v oblasti vybavení a podmínek pro každý z dotčených subjektů, dostihový provoz, diváky i sponzory. Prakticky tak využíváme veškeré získané prostředky. Byznys v pravém slova smyslu to nikdy v našich podmínkách nebyl a zcela jistě nebude. Momentálně je to pro mě těžká otázka, nicméně je dost věcí, které bych rád v rámci chuchelského areálu dotáhl do konce.

Alfou a omegou dostihového provozu všude na světě jsou finance, obecně pro většinu sportů je získávání financí, pokud nejsou navázány na veřejné rozpočty, stále složitější. Jak si podle Vás dnes stojí dostihy jako celek a jak vidíte budoucnost financování českých dostihů?  
Relativně malá země, nízké příjmy značné části obyvatel, do značné míry rozdané karty ve sportovním marketingu. Nástup sportů, kde se jejich účastníci mohou aktivně realizovat a navíc vytvářejí cílovou skupinu pro výrobky, které jsou s nimi spojené. Typicky cyklistika, lyžování, maratonský běh apod. Dostihy nedisponují nadnárodním rozměrem, celosvětovým marketinkem, nemají své olympijské hry nebo mistrovství světa. To jsou asi jasné negativní vnější faktory. S tím se ale potýká i řada dalších sportů v České republice. Stále důležitějším se jeví zvýšit návštěvnost dostihů, klasické PR dnes již nefunguje, potenciál je jistě ve spojení prezentace dostihů a dostihových dní všech závodišť, zejména v elektronických médiích. Bez dobrých čísel návštěvnosti bychom neměli reklamním partnerům co nabídnout. Co se týče klasického sponzoringu, určitě i do budoucna se dostihový sport neobejde bez finanční a vyjednávací angažovanosti majitelů koní. Každý sport v Čechách je do značné míry závislý na finanční a lobistické podpoře svých aktivních fanoušků, bývalých hráčů. Ideální stav je, když dojde k propojení firemního marketingu s dostihovými aktivitami tak, jako je to třeba u Elektrizace železnic Praha a.s., CK Martin Tour nebo našeho generálního partnera Conseq. To se domnívám, že je cesta.

Miloslav Vlček
foto Šárka Votavová
    Valid XHTML and CSS ©2013 Fitmin | code hofmanovi.net

Real time web analytics, Heat map tracking