Na zasedání Rady Jockey Clubu ČR 22. prosince 2017 vystoupil pan Martin Němeček, generální ředitel společnosti CPI Property Group, zastupující nového vlastníka chuchelského areálu rodinu Radoslava Vítka, která se před vánočními svátky stala majoritním akcionářem společnosti Turf Holding, držícím většinu v Turf Praha a.s., vlastníkovi nemovitostí a části pozemků chuchelského areálu.


Podle jeho vyjádření proběhne sezóna 2018 podle termínové listiny předložené bývalými vlastníky a během roku bude nový většinový vlastník definovat záměry a realizaci budoucího stavebního rovoje areálu.

Podle zápisu z jednání Rady došlo též ke změně zástupce pardubického pořadatele v Radě JC - místo pana Martina Korby byl do Rady delegován Ing. Richard Benýšek.

Rada též zhodnotila Telvizní přenosy a magazín Turf, které si v roce 2017 vyžádaly náklady ve výši 1,35 miliónu korun a rozhodla nadále nepodporovat magazín Turf a preferovat přímé přenosy z dostihových dnů a streamové přenosy.

Členové Rady též schválili návrh udělit na Galavečeru českého turfu cenu za celoživotní přínos dostihovému sportu Ing. Janu Vaňourkovi staršímu. (miv)

      Valid XHTML and CSS ©2013 Fitmin | code hofmanovi.net

Real time web analytics, Heat map tracking