Radu Jockey Clubu České republiky čeká změna. Na členství v ní rezignoval úspěšný majitel a chovatel Ing. Stanislav Chudáček, který v Radě zastupoval zájmy České asociace steeplechase (ČASCH). V nejvyšším orgánu českého turfu působil od konce února 2018, kdy v něm nahradil Jaroslava Myšku.

 
"Potvrzuji, že jsem podal demisi na členství v Radě JC ke dni 30.6.2020," uvedl pro naše stránky Chudáček. "O důvodech své demise jsem informoval prezidenta Jockey Clubu pana Bečváře a všechny členy Rady JC. Členy ČSCHPMDK a ČASCH budu v případě jejich zájmu informovat osobně na jejich Valných shromážděních. Tyto důvody se týkají JC a nejsou určeny pro zveřejnění širší veřejnosti," dodal Chudáček, který nadále zůstává jak ve výboru ČASCH, který jej do Rady nominoval, tak i v Prezidiu Českého svazu chovatelů plnokrevníka a majitelů dostihových koní (ČSCHPMDK). (miv)


    Valid XHTML and CSS ©2013 Fitmin | code hofmanovi.net