Jockey Club ČR zveřejnil na svých internetových stránkách změny Dostihového řádu, které před letošní sezónou vstupují v platnost. Velkou část z nich tvoří drobné změny či upřesnění, jedna je ale svým způsobem zásadní. Jockey Club upravil § 264, kterým ruší možnost hlásit koně do dostihu telefonicky.

 
Před časem převažující forma přihlašování koní byla s rozvojem internetu postupně vytlačena elektronickou formou a nyní na návrh sekretariátu tato možnost zcela skončila. 

Další novinkou je změna platnosti licencí a registrace dostihových barev. Zatímco licence dosud platily nejen pro kalendářní rok, v němž byly vystaveny, ale až do 15. března následujícího roku, nyní se toto období zkracuje do 28. února. Naopak registrace barev, která končila s kalendářnám rokem, se prodlužuje do 15. ledna roku následujícího. (miv)


     Valid XHTML and CSS ©2013 Fitmin | code hofmanovi.net