Sobotní mítink v Brně, během něhož podle několika přímých účastníků Dostihová komise plně nezohlednila aktuální stav dráhy a udělila několik sankcí jezdcům, kteří se nechtěli účastnit dostihů na podle jejich uvážení nezpůsobilé a pro dostihy nebezpečné dráze, bude mít dozvuky u Dostihového soudu. 
K němu podala své odvolání za udělenou sankci žokejka Martina Havelková, jejíž odvolání v plném znění otiskujeme:

 
Odvolávám se proti rozhodnutí dostihové komise ze dne 12. června 2021 na závodišti Brno-Dvorska. Nesouhlasím s udělením sankce za nedodržení sjednaného závazku (DŘ §412b) v dostizích: Cena společnosti Tipsport, Letní Brněnská míle, Cena Jockey Clubu ČR.

Své odvolání zdůvodňuji takto:

Dostihová dráha byla nezpůsobilá a nebezpečná pro konání dostihů. V mém případě jsem se rozhodla nepokračovat v dostizích po třetím absolvovaném dostihu. V prvním dostihu jsem vyhrála, ale za cílem v oblouku došlo k uklouznutí a následném pádu koně se kterým jsem bojovala o vítězství.

V druhém dostihu jsem startovala s vlastním koněm, kterého mám v tréninku a při projíždění oblouků můj kůň vždy podklouzával. Na moje upozornění, že dráha je nebezpečná mi bylo řečeno něco ve smyslu lepšího kování. Moje klisna byla dne 9. června kovaná panem Ing. Václavem Rálišem na všechny čtyři nohy a problém kování to tedy nebyl. Navrhovala jsem ať se jde dostihová komise podívat přímo do stáje na kování mé klisny.

Ve čtvrtém dostihu jsem jezdila klisnu Fiomi, kde došlo k pádu dvou koní pro podklouznutí v oblouku a dostih byl okamžitě zastaven. Došlo ke zranění dvou jezdců. Dostihová komise poté řešila stav dráhy s výsledkem – dráha je způsobilá. Přes naléhání jezdců, trenérů na dostihovou komisi a upozorňování na nedostatky v dráze nebylo dostihovou komisí přihlédnuto k žádným názorům jezdců a trenérů ani nebyl proveden žádný okamžitý zákrok pořadatele v úpravě dostihové dráhy.

Mé rozhodnutí nepokračovat v dostizích spočívá v ochraně zdraví koní, mého a ostatních kolegů jezdců v případě uklouznutí koní a následném dominovém efektu, jako se stalo ve čtvrtém dostihu. Dostihy jezdím v Brně od roku 2006. Takové rozhodnutí jsem udělala v mé kariéře od roku 2001 poprvé. Žokejové Michal Köhl a Zdeněk Kaláb na brněnském závodišti nechali po pádu koní své životy. To je maximální důvod obezřetnosti všech zúčastněných.

Žádám vás tímto o zrušení sankce a zároveň vás žádám o prošetření nevhodného a neprofesionálního chování dostihové komise dne 12. června 2021 na dostizích v Brně-Dvorska. Takovéto situace nedělají dobrou reklamu dostihovému sportu, divákům, sponzorům, sázejícím a případně nové generaci o zájem tohoto povolání.

V Praze dne 13. června 2021

Bc. Martina Havelková
Žokej a trenér
Člen asociace Českých trenérů a jezdců
    Valid XHTML and CSS ©2013 Fitmin | code hofmanovi.net