Se zaujetím jsme si přečetli článek na Hyde Parku se sugestivním nadpisem „Slušovice navrhnou zrušení poplatků!". Nadpis jako v Blesku a obsah podobné úrovně . Souhlasíme s autory článku v tvrzení, že bez příjmu ze sázek se nedají úspěšně pořádat dostihy.

Ale sázková společnost TOTO cz již nepatří JC, ale patří majiteli pražského závodiště. Pořadatelé tvrdí, že peníze do dostihů ze sázek zpět nejdou. Čím to je? Sázková kancelář prodělává? Lidé málo sázejí? Špatný zákon? Ať je to nebo ono, peníze ze sázek jsou nedostačující. Je tedy třeba hledat další řešení. Jako jednou z nabízených možností se jeví spolupráce s PMU (Francouzský herní operátor Pari-Mutuel Urbain (PMU). Tu ale pořadatelé úspěšně blokují, tím, že odmítají podepsat dlouhodobou smlouvu o pořádání dostihů. Toto jen malá reakce a na úvod článku.

Vzletné básnické obraty o dobře živeném holubu, psychických poruchách a o tom, jak kdo tleská, nebudeme komentovat.

Jako trenéry nás ale zaujala tabulka „Denní náklady na dostihového koně". Dle vyjádření autorů této tabulky je trénování koní v České republice srovnatelné s těžením zlata na Aljašce v roce 1886. Je s podivem, že pisatel tohoto článku takto lukrativní byznys opustil.

Bohužel realita je úplně jiná. Ne všichni trenéři trénují za měsíční paušál 12000 Kč. V některých stájích, kde trénink probíhá čistě v rodinné režii, klesá cena dosti pod 10000 Kč a najdou se i tací, kteří skutečně trénuji kolem 5000 Kč měsíčně. Co se týče jednotlivých položek v nákladech na 1 den je asi největším nesmyslem náklad na mzdu ošetřovatele. Kvalifikovaný personál v dnešní době nebude pracovat pod 100 Kč na 1 hodinu. S dostihovým koněm je denně práce 1,5 až 2 hodiny. Tímto se nám mzdové náklady zvedají na až 200Kč na den na koně na místo uvedených 80 Kč.

Ceny krmiv i steliv se velmi rozlišují podle své kvality. Naprosto jiné jsou i režijní náklady na pražském závodišti a v zapadlé horské vesnici. Někdo má kolotoč za milion, někdo investoval velké peníze do all-weather pracovní dráhy nebo do kryté haly. Hodně trenérů je v podnájmech. A toto vše se promítá v konečných nákladech.

Pánové Vraj a Karlach zapomněli zmínit ve své rozpočtové tabulce i další náklady nutné pro provoz činnosti. Každý trenér též vlastní stájové vybavení, které musel pořídit nejspíše za peníze, a v neposlední řadě je nutné započítat povinné platby státu. I když jako trenér přijmu výsledný zisk 3500 Kč, je to pro mě hrubý zisk, z této částky je ještě nutno zaplatit 26% státu v podobě daní, sociálního i zdravotního pojištění (3500 x 0,26 =910 Kč. V tomto případě zbývá již částka 2500 Kč a z toho má trenér ještě platit běžné náklady spojené se svou součinností. Pojistky, telefony, atd.

Nechceme podrobně rozebírat jednotlivé položky, každý trenér jistě ví, v jakých cenových relacích se dnes pohybují krmiva a steliva a podle svých možností si vybírá. A každý majitel má pak zcela jistě vlastní úsudek, zda nabízené služby odpovídají cenové nabídce.

Na závěr bychom chtěli podotknout, že jsme nikdy pořadatele nepodezírali z horentních zisků a jejich práce jsme si vážili. Ale pokud jste si pozorně přečetli nabízené propozice jarní části sezony, museli jste si všimnout výrazného ponížení celkových cen dostihů. V konečném součtu to dělá zhruba 750000 Kč na pražském závodišti. Tzn., že pořadatelé při stejných podmínkách snížili kvalitu nabízených služeb. A k takovýmto krokům připočítejme i poslední léta: ubylo několik dostihů I. Kat - poníženy na II. kat (Memoriál Jaroslava Maška, Lázeňská míle, Trialy na klasické dostihy), ubývají dostihové dny, majitelské prémie přešly zcela do režie JC a připomeňme, že JC není zisková organizace a její finanční možnosti jsou omezené. A přesto to majitelé ani trenéři nevzdali a běhají dál, i když již s jasnou vidinou menšího zisku.

Tímto jsme chtěli odůvodnit, proč jsme se přidali na stranu o 3,5% za přihlášky a OSK. My majitelům těžko nabídneme menší poplatky, protože musíme z něčeho i žít. Někteří z nás pomáhají se sháněním sponzorů na dostihy, ale rádi bychom, aby naši majitelé mohli běhat se svými koňmi za standardních středoevropských podmínek.

Za AČTJ
Ing. O. Horová, F. Neuberg, J. Váňa, M. Lisek, J. Myška    Valid XHTML and CSS ©2013 Fitmin | code hofmanovi.net

Real time web analytics, Heat map tracking