pastva2Cheláty, proteináty, organické minerály, .... Ne každý se v těchto, často neznámých termínech, správně orientuje.


Výrobci krmiv, obchodníci i chovatelé zpravidla mají zkušenost se zvýšeným účinkem a prokazatelným efektem krmiv a krmných doplňků při obohacení jejich receptur o cheláty nebo-li organicky vázané minerály. Většinou nepotřebují nebo nechtějí znát chemické hodnoty nebo biologické pochody, ale potřebují vědět, jak použití chelátů ovlivní cenu výrobku v porovnání se zvýšeným výživným benefitem pro jejich rostoucí nebo intenzivně pracující koně. Pro pochopení, co jsou to cheláty, je nezbytné základní vysvětlení některých termínů.

Definice chelatace

Cheláty, proteináty a organické minerály jsou nejčastěji používané výrazy pro minerální látky upravených chelatací.  Chelatace je chemický proces, kterým jsou minerály, zpravidla stopové prvky (železo, kobalt, měď, zinek, mangan) kombinovány se směsí aminokyselin. Tyto chelátové minerály jsou více využitelné než anorganické formy minerálů. Jinak řečeno, chelatizace dělá minerální látky více dostupné pro organismus, zvyšuje schopnost jejich absorpce a účinek v biochemických funkcích těla. Cheláty nebo-li proteináty jsou charakterizovány jako organicky vázané minerály a často jsou ve své bio-využitelnosti porovnávány s anorganickými minerály.

Jak jsou cheláty využívány v praxi

Volně žijící koně a ostatní pasoucí se zvířata přijímají v píci obvykle více minerálních látek než jsou jejich živinové potřeby. Příjem minerálů v píci je však závislý na minerálním složení půdy. V přírodních společenstvech, kde se pasoucí zvířata pohybují v rozsáhlé oblasti s rozdílným zastoupením minerálů v půdě, se každé zvíře setká s pestrou dotací minerálů. Dnešní koně jsou obvykle omezeni relativně malým výběhem s omezenou strukturou trav a luštěnin. Na těchto plochách, často po desetiletích pastvy a bez agrotechnických opatření, bývá složení minerálů skoro vyčerpáno. Pro naplnění živinových požadavků koní na růst, trénink a výkonnost je zřejmé, že pro zdravý vývoj koní a naplnění jejich plného výkonnostního potencionálu je nezbytný přídavek komerčně vyráběných minerálních doplňků.

Většina minerálů, které mohou být výrobcem přidávány do krmiv, se vyskytuje v několika formách. Například mangan si výrobci krmiv mohou vybrat z nejméně šesti zdrojů. Co dělá jeden více vhodný než ty ostatní? Při rozhodování, kterou formu minerálního prvku zařadit do receptury nového výrobku, jsou obecně porovnávány dva faktory - stravitelnost a cena. V tomto případě jsou jednotlivé zdroje anorganického manganu, např. uhličitan manganatý a dioxid manganičitý méně využitelné než oxid manganatý. Nejvyšší využitelnou hodnotu má kombinace síranu manganatého s organicky vázaným manganem na aminokyselinu methionin. Jak se dá očekávat, nejlépe využitelné minerální formy v chelátové vazbě mají také  nejvyšší cenu.

Při pokusu vyrobit co nejkvalitnější krmivo je nasnadě použít vhodné množství drahých, organicky vázaných minerálů. Někteří výrobci krmných doplňků, ve snaze udržet cenu konečného výrobku v přijatelných mezích, kombinují malé množství chelátů s větším podílem méně efektivních a levnějších anorganických minerálů. Výzkumy ale ukazují, že to není optimální řešení. Při dodání vyšších dávek minerálního prvku se v trávicím traktu jeho vstřebávání nezvyšuje. V některých případech větší dávka jednoho minerálu dokonce může zastavit stravitelnost jiného minerálu a výsledný efekt je zcela opačný.

Jaké jsou výsledky výzkumu při porovnání chelátů s anorganickými formami minerálů

Množství studií prováděných na zvířatech prokázalo, že když dieta obsahuje organicky vázané minerály, dochází ke zlepšení parametrů reprodukce, zvýšení imunity, zlepšení kvality kožních derivátů (srst, kůže, kopytní rohovina), ke zvýšení mléčné produkce a k vyrovnanému růstu. 

Při porovnání podávání minerálů v organické a anorganické vazbě, byla u chelátů zjištěna koncentrace v krevním séru vyšší a ve výkalech nižší. To dokazuje, že organická forma minerálních látek  je z potravy lépe absorbována a více využita.

Výsledky výzkumů prováděné na koních prokázaly významně pozitivní vliv podávání organických minerálů.

  • Ott a Johnson (1995) neprokázali u ročků rychlejší růst těla, ale dokázali, že když jsou v dietě organické minerály, dochází k rychlejšímu růstu kopytní rohoviny,
  • Práce Vandergrifta (1993) prokázala vliv chelátů na zvýšení imunitních funkcí
  • V jedné studii doplněk organické mědi napomohl koním s Developmental Orthopedic Disease (DOD) oproti přídavku anorganického síranu měďnatého, kdy jeho podávání ve stejné hladině nevedlo k porovnatelnému zlepšení.
  • Jiné projekty výzkumu prokázaly během reprodukčního cyklu vliv chelátových minerálů na snížení časné embryonální mortality, zvýšení počtu ovulovaných vajíček a zvýšení poměru zabřezlých klisen.


Jaké výhody má používání chelátů pro jednotlivé kategorie koní

Výzkumy ukázaly, že intenzívně trénovaní koně mají zvýšené nároky některých minerálů a zastoupení chelátových minerálů koním prokazatelně prospělo ve vrcholové sportovní nebo dostihové přípravě. Tito koně potřebují trvale bezpečné zdroje minerálů pro jejich zdraví, energetický metabolismus, regeneraci tkání a podporu imunitního systému.

Organické minerály jsou mimořádně důležité při sestavování krmné dávky mladých rostoucích koní. Správné množství a poměry mnoha živin jsou nezbytné pro vývoj kostí svalů a nervů a použití organických minerálů může pomoci zajistit správné minerální poměry a využití jednotlivých prvků.

Cheláty stopových prvků nejvyšší kvality jsou standardně obsaženy ve všech minerálně vitamínových doplňcích Fitmin. Při vývoji těchto směsí je jediným kritériem kvalita a receptury se sestavují bez ohledu na výrobní cenu, vždy v účinném obsahu a optimálním poměru organicky vázaných minerálů.


Ing. Jan Novák, Čerpáno z EQUINE REVIEW SM 08
    Valid XHTML and CSS ©2013 Fitmin | code hofmanovi.net