Správná výživa koní začíná výběrem vhodného krmiva. Ten je zpravidla ovlivněn kategorií a způsobem využitím koně. Podávání samotných objemových krmiv nemůže naplnit všechny výživové požadavky a musí se přidávat nějaký koncentrovaný zdroj energie s dalšími doplňky základních živin, minerálních látek a vitamínů.

Tyto koncentráty jsou nabízeny v mnoha formách, z nichž nejoblíbenější jsou směsi müsli, granulovaná nebo extrudované krmiva.
Müsli, také známé jako sweet feeds, jsou sypké směsi surovin, ve kterých lze od sebe odlišit jednotlivé komponenty a snadno je identifikovat. Obilná zrna, jako je oves, ječmen a kukuřice, často ve formě tepelně upravených vloček, lze snadno rozpoznat od jiných přísad, jako jsou granulované řepné řízky nebo vojtěškové úsušky. Chutnost takových směsí je u koní vysoká, často kvůli nástřiku sladké melasy. Tak proč tedy výrobci krmiv vyrábí pro koně stále krmiva granulací nebo extruzí?

K vytvoření homogenního krmiva se kombinují obiloviny a další suroviny rostlinného původu, které jsou mechanicky upraveny naštotováním a dále smíchány s dalšími komponenty, jako jsou minerálně vitamínové premixy a další doplňkové látky. Například sójový šrot, bohatý zdroj bílkovin, se při přípravě krmiv pro koně používá velmi často. Protože se jeho chutnost granulací zvyšuje, je lépe ho koním podávat v formě granulí.

Granulování vyžaduje, aby se nejdříve jednotlivé složky finálního krmiva rozemlely na malé částice, smísily, prohřály parou a proto, aby se vytvořila peleta požadovaného tvatu a velikosti, lisovaly se přes matrice. Teplo způsobuje želatinaci škrobu přírozeně obsaženého v obilných zrnech. Díky narušení komplexu sacharidových vazeb je škrob lépe tráven enzymy a tak je pro koně lehce využitelným zdrojem energie. Krmiva cíleně formulovaná pro koně s metabolickými problémy, s nízkým obsahem škrobu, se snadněji lisují do granulované pelety, než kdyby se vyráběla extruzí. Cílem krmení koní s metabolickými poruchami je udržovat hladinu glukózy a inzulínu po příjmu krmiva, na co nejnižší úrovni. I když je škrob pro extruzi nezbytnou složkou procesu tepelné expanze, máme zkušenosti, že i řízenou extruzí lze vyrobit speciální krmivo s nízkým obsahem škrobu, kolem 20%. Pro porovnání, běžné granulované krmivo, určené pro koně v tréninku, mívá obsah škrobu 35 - 40%.

Z pohledu výrobce je peletizace krmiv atraktivní proces, protože zajišťuje rovnoměrné rozložení všech živnových složek směsi v každé granuli, zejména vitamínových a minerálních premixů. Hlavní výhodou je homogenita krmiva, kdy každé sousto je stejné a nedochází k separaci jednotlivých komponent krmné směsi. U směsí typu müsli, smíchaných z komponetů různé velikosti a objemové hmotnosti, se může ve skladovacím zásobníku jemný materiál oddělovat od hrubších částí a v průběhu vyprazdňování sila se bude složení krmiva lišit.

Někteří chovatelé považují granulaci za zastaralou technologii, a granuláty nejsou pro ně tak atraktivní jako novější techniky zpracování, jako je například extruze. Ve srovnání čerstvě vyrobených krmiv mohou být granule méně chutné než krmivo müsli, ale „starší“ peletka bude často chutnější než „starší“ müsli. Granulovaná krmiva lze také snadno provlhčit a vytvořit z nich kaši. To může být praktické u krmení starších koní se špatným chrupem nebo v případě, když je nutné do kaše z granulí zamíchat méně chutné výživové doplňky nebo perorální léčiva.

Extrudovaná krmiva jsou vnímána jako dražší varianta koncentrovaných směsí. Vliv extruze na štěpení škrobů a zvýšení využitelnosti i ostatních živin je dávno prokázána. Pro lepší představu můžeme tento výrobní proces popsat. Na začátku je smíchání a mechanické rozmělnění vstupních surovin, u kterých dojde k narušení pevného obalu obilek. Už tato úprava má vliv na zvýšení stravitelnosti živin. Dále následuje propaření směsi parou v prekondicioneru a začíná denaturace bílkovin. Posun směsi způsobený pohybem ocelového šneku v těle extrudéru, proti malým otvorům matrice, vytváří vysoký tlak. Ten způsobí popraskání buněčných membrám a vytvoření komplexů mezi tukovými kapénkami, zmazivovatělými škroby a denaturovanými bílkovinami. Velikost a tvar otvorů matrice dají finální podobu výsledné pelety. Proces extruze zvyšuje stravitelnost zmazivovatělého škrobu a denaturovaných bílkovin. Extruze hygienizuje krmnou směs, ničí bakterie, plísně i nežádoucí organismy. Díky zvýšené stravitelnosti , v porovnání s ostatními typy krmiv, lze koním podávat nižší dávku extrudovaného krmiva. To je výhoda nejen pro koně v tréninku, ale i pro hříbata, chovné koně nebo zvláště pro seniory s horším trávením.

V sortimentu značky Fitmin, krmiv pro koně, patří extrudovaná krmiva mezi vlajkové lodě. V poslední době proběhla inovace Fitmin COMPLETE, OPTI i ENERGY. Zařadili jsme do směsi vyšší podíl jablečné vlákniny,mrkev, bylinky a přírodní antioxidanty. V nových krmivech jsou zřetelné některé obsažené komponenty, jako např. lněné a sezamové semínko, sušená mrkev nebo kousky jablečné vlákniny. Je to vlastně takové müsli v každé granuli. Nové produkty jsme zabalili do nových obalů s jasným zobrazením surovim, které krmiva obsahují.

A moudro nakonec: Správné krmení koní závisí na chutnosti krmiva a na ochotě koně zkonzumovat ze žlabu celou krmnou porci a nejlepší krmivo je to, které je smysluplnou součástí vybalancované výživy koně.

Ing. Jan Novák
Čerpáno z EQUINEWS 2019
    Valid XHTML and CSS ©2013 Fitmin | code hofmanovi.net