zanr3Syndrom žaludečních vředů (EGUS- Equine gastric ulcer syndrome) je častým následkem stresu sportovních a dostihových koní. Podle některých prací se žaludeční vředy vyskytují až u 90% koní v aktivním dostihovém tréninku.

Termín syndrom žaludečních vředů (EGUS) vznikl pro popis podmínek porušení žaludeční stěny a výskytu vředů u koní na okraji jícnu, na bezžlaznaté i na žlaznaté oblasti žaludku a ve střední části dvanácterníku.
EGUS je způsobován mnoha faktory včetně anatomie žaludku, fyzické zátěže, složením a množstvím krmné dávky, stresujícími podmínkami ( stájovými, přepravními) a používáním léčiv. Diagnóza EGUS je založena na klinických příznacích a endoskopickém vyšetření. Na základě stanovené diagnózy se aplikuje odpovídající léčba. U koní se toto bolestivé onemocnění projevuje typickými příznaky jako je snížená chuť k příjmu krmiva, vyhublost, nervozita a neochota k tréninkové práci.

Vážnost vředového onemocnění se rozlišuje podle stupně poškození žaludeční stěny, od lehkých změn na sliznici žaludku (stupeň 1) až po vážné poškození žaludeční stěny s oblastmi hlubokých vředových ran (stupeň 5).
Diagnóza je obvykle stanovena na základě typických klinických příznaků, laboratorních nálezů a gastroskopickém vyšetření. Klinické příznaky napomáhají identifikaci vředového onemocnění, nicméně gastroskopie je v současné době jediným, technicky dostupným definitivně prokazatelným vyšetřením. Doporučená délka sondy je nejméně 2 metry pro vyšetření nežlaznaté sliznice žaludku a 2,5-3 metry pro vyšetření pylorické části žaludku nebo přední části tenkého střeva většiny dospělých koní. Byla popsána také jiná možnost diagnostiky vředového onemocnění, a to využití testu prostupnosti sacharózy. Koncentrace sacharozy v moči byla prokazatelně vyšší u koní trpících vředovou chorobou. Protože nedostatek doplňkové diagnostiky v situaci, kdy je podezření na vředové poškození žaludku a gastroskopické vyšetření není dostupné, může být tato metoda užitečným řešením pro začátek léčby. Součástí je pečlivé sledování klinických příznaků. Jestliže kůň v průběhu několika dní reaguje na léčbu , uvedená jednoduchost vyšetření je prokazatelná.

zaludekEfektivní léčebná strategie spočívá ve snížení pH žaludeční šťávy a následně vytvořením podmínek pro hojení vředů úpravou vnitřního prostředí a managementem výživy. Zajištění těchto podmínek vyžaduje dlouhodobě vhodnou dietu pro udržení stabilního vnitřního prostředí žaludku
Všechny věkové skupiny bez ohledu na plemeno jsou vnímavé k vředovému onemocnění a současná strategie léčebné terapie je v omezení sekrece žaludečních šťáv a zvýšení pH nad 4. Po diagnostice a základním zjištění stavu, následují organizační opatření, dietní manipulace a vlastní léčba.
Cíl léčebné terapie EGUS je odstranění bolesti a klinických příznaků, podpora léčby, prevence sekundárních komplikací, a zabránění návratu onemocnění. Podpora léčby spočívá v potlačením sekrece HCl a zvýšení pH žaludečních šťáv. Všeobecně se užívá farmakologická léčba a několik účinných látek prokazatelně léčbě pomáhá. Protože výskyt opakování tohoto onemocnění je vysoký, pravidelná kontrola pH žaludečních kyselin, strategicky upravený management a dlouhodobá léčba, mohou zabránit opakovanému návratu onemocnění žaludku žaludečními vředy.

Při veterinární léčbě lze využít velký sortiment léků. Tyto léčiva buď snižují nebo kompletně zabrání produkci kyselých žaludečních šťáv. Velmi efektivní léčivo na žaludeční vředy je omeprazol. Nicméně léčba medikamenty bývá drahá a v aktivní dostihové přípravě se musí přerušit.

Jednou z možností prevence i snížení následků vlivu vředového onemocnění žaludku jsou speciální krmné doplňky. Zpravidla jsou složeny z kombinace antacitů (prostředků neutralizující žaludeční kyselinu) a látek zaměřených k redukci klinických příznaků. Tyto doplňky nejsou léčiva, ale jejich používání může být cesta ke snížení následků mírného poškození žaludeční sliznice (stupeň 1-3) a u koní, kteří byly léčeny veterinárními medikamenty, zabraňují návratu výskytu žaludečních vředů. U dospělých dostihových koní mívají vředy jen zřídka kdy smrtelné následky, ale významně ovlivňují jejich výkonnost. Pravidelné používání krmných doplňků a tím redukce negativních vlivů spojovaných se žaludečními vředy, umožňuje u dostihových koní s mírným stupněm vředového onemocnění žaludku pokračovat v aktivní dostihové kariéře bez přerušení.

Krmné doplňky řeší:
1) Neutralizaci kyselého prostředí v žaludku. Během noci, kdy koně nepřijímají potravu, se žaludeční šťávy hromadí v žaludku. Tyto kyseliny bolestivě dráždí žaludek a kůň má sníženou chuť přijímat krmivo v obvyklém množství. Podobně je tomu u lidí, kdy sníženou chuť k jídlu způsobuje nepříjemné pálení žáhy. Když je takovýto krmný doplněk používaný v ranním krmení, jsou žaludeční šťávy rychle zneutralizovány. To umožní koním přijímat dostatek jadrného krmiva k pokrytí jejich energetických potřeb  a tak mohou zůstat v intenzivní tréninkové přípravě. Tento neutralizační efekt ovlivňuje vlastní léčbu lézí jen částečně. Koním ale poskytuje lepší pocit proto, aby mohli s chutí přijímat dostatek krmiva a normálně trénovat.
2) Ochranné látky. Kvalitní doplňky zpravidla obsahují látky, které přilnou na žaludeční léze a chrání je tak před dalším drážděním kyselin.

Doporučené používání krmných doplňků
1) Mírné vředové poškození žaludku: Kandidáty pro používání těchto krmných doplňků jsou koně, kteří vykazují příznaky mírného poškození žaludeční stěny. To znamená koně se sníženým příjmem krmiva, nervózním chováním, chronickými kolikami nebo špatnou tělesnou kondicí.
2) Koně náchylní k stresu. Pozitivní efekt z pravidelného příjmu těchto doplňků se zpravidla projeví u mladých koní připravovaných k prodeji nebo v počáteční fázi tréninku jejich budoucí dostihové kariéry. Tvorba vředů je pravděpodobnější u koní ustájených v  novém a stresujícím prostředí.
3) Koně, kteří již byli léčení s žaludečními vředy. Koně, u kterých byly úspěšně vyléčeny žaludeční vředy pomocí veterinárních léčiv a tato medikace byla přerušena, jsou často náchylnější k návratu tohoto onemocnění. Krmné doplňky těmto koním po léčbě poskytnou účinnou ochrany proti nové tvorbě žaludečních vředů.
4) V průběhu dostihové přípravy. Při léčbě žaludečních vředů pomocí medikace musí být tato veterinární léčba v dostihové sezóně přerušena. Krmné doplňky, které neobsahují nedovolené substance. mohou být použity i v průběhu dostihového dne. Takový doplněk může zajistit stálou ochranu žaludeční sliznice i během stresové účasti v dostihu.

Závěrem lze říci, že krmné doplňky pomáhají chránit žaludeční sliznici před tvorbou žaludečních vředů a přitom nejsou léky. Přesněji řečeno jejich účinek přispívá ke snížení následků, mimo jiné snížení výkonnosti koní v dostihovém tréninku, způsobených žaludečními vředy. Většina koní s bolestivými vředy potřebují silné a účinné léky. Ostatní s mírným výskytem těchto poranění žaludeční sliznice mohou být ošetřeni s dostatečným efektem pomocí pravidelného používání speciálních krmných doplňků.

Vedle veterinární léčby medikamenty zpravidla na bázi omeprazolu, účinně působí i řada krmných doplňků a účinných látek. Krmné doplňky obsahují jsou složeny z kombinace antacitů ( prostředků neutralizující žaludeční kyselinu) a obsahují látky zaměřené k redukci klinických příznaků často spojovaných s žaludečními vředy. Tyto doplňky nejsou léčiva vředových onemocnění ale je to cesta ke zmírnění nevelkých vředů ( stupeň 1-3) a brání návratu podmínek koní byly léčeny medikamenty k léčbě žaludečních vředů. Vředy jsou zřídka smrtelné u dostihových koní ale jejich vliv na výkonnost je často vážný. V sortimentu značky Fitmin je funkčí krmný doplněk Fitmin GASTRO Protector, vyvinutý k ochraně žaludeční sliznice. Praktické, dlouhodobé zkušenosti potvrzují výrazný ochranný efekt na žaludeční sliznici a snížení výskytu bolestivých žaludečních vředů.
Redukcí diskomfortu, způsobeným mírným vředovým poškozením žaludeční sliznice, dovolují správně zvolené krmné doplňky pokračovat dostihovým koním v dostihové kariéře.

Ing. Jan Novák
Čerpáno z EQUINE REVIEW HL 05    Valid XHTML and CSS ©2013 Fitmin | code hofmanovi.net