chov zanr15Před pár týdny skončila letošní připouštěcí sezóna a brzo budou zveřejněna čísla, která nám ukáží, o které domácí plemeníky byl letos mezi českými i stále častěji je využívajícími zahraničními chovateli největší zájem. Ukáží nám také, jak se vyvíjí počet připuštěných klisen, zda opět došlo k poklesu, nebo se jejich počet stabilizoval. Než se tak stane, podívejme se na domácí chov čísly z loňského připuštění.

 
Podobnou malou sondu do českého chovu jsme publikovali i loni a dříve byla stabilní statí v tištěném TURF Magazínu. Právě srovnávání dat z časové osy nám ukazuje, jak se domácí chov v některých aspektech mění a vyvíjí.

Stejně jako v předešlých statích i tentokrát jsme vycházeli ze seznamu připuštěných klisen domácích chovatelů - jak u nás, tak i zahraničí - těch, které registruje náš Jockey Club ČR. Bohužel sledovaný soubor je opět o něco menší - zatímco před rokem čítal 350 klisen, nyn jen 314. Když jsme stejnou stať naposledy publikovali v tištěném TURF Magazínu v roce 2012, mohli jsme se opírat o data z celkem 427 připuštěných klisen v sezóně 2011, dva roky před ní jsme ji publikovali z dat 507 připuštěných klisen, v roce 2008 z 523 a v roce 2007 z celkem 548 připuštěných plnokrevných klisen působících v českém chovu.

Početní oslabování českého chovu se odráží i na struktuře mateřského stáda, v němž poprvé v poválečné historii předvádají klisny narozené v zahraniční. Jejich podíl na počtu připuštěných klisen v roce 2017 činil 51,59%, zatímco ještě v roce 2016 byl podíl importovaných klisen jen 45,1%, v roce 2011 40,9%. Měni se také podíl jednotlivých zemí, odkud jsou k nám klisny importovány nebo přesněji, kde se narodily. Zatímco v roce 2009 byly mezi importovanými klisnami nejvíce zastoupené klisny narozené v Německu (tehdy 43 klisen), v roce 2016 už prim hrály klisny irského chovu, kterých bylo připuštěno celkem 48 (v roce 2009 42). Klisen irského chovu v našem mateřském stádě znovu přibylo a loni jich bylo připuštěno již 54. Za nimi následovaly klisny narozené v Německu (39 klisen, v roce 2016 40), klisny z Velké Británie (26) a Francie (26).

To, jak se chovné stádo mění, ukazuje i seznam plemeníků s nejvyšším počtem dcer. Těm už několik let vláde Rainbows for Life (Lyphard) a ač jeho dcery stárnou (těm nejstarším z prvního českého ročníku je již 17 let), zatím se neukazuje žádný plemeník, který by jej mohl z této pozice sesadit. Není jim ani druhý hřebec s nejvyšším počtem dcer Look Honey (Sadler's Wells), který předčasně uhynul v roce 2011 a ač se možná ještě pár jeho dcer do chovu dostane, Rainbows for Lifa už zřejmě nepřekoná. A je to škoda, protože zatímco Rainbows for Life v roli mateřského otce výrazně zaostal za výsledky, kterých dosahoval jako plemeník (byť samozřejmě je nutné při srovnání vzít v úvahu časové hledisko a kvalitativní posun špičky našeho turfu, k němuž mezitím došlo), Look Honeyho dcery vytěžily z minima maximum a díky šampiónce Venillii (Rosensturm) či vítězi Slovenského derby Love Me (Egerton) mají velmi dobré jméno.Co mne hodně překvapilo byl vysoký počet dcer Access to Java (Java Gold). Hřebec, který jako plemeník příliš do českého chovu nezasáhl, měl v loňské připouštěcí sezóně 7 dcer a byl třetím nejvíce zastoupeným otcem klisen v našem mateřském stádě.  

Plemeníci se 4 a více připuštěnými dcerami v českém chovu

v roce 2017 dcer v roce 2016 dcer v roce 2011 dcer v roce 2008 dcer
Rainbows for Life 18 Rainbows for Life 22 Rainbows for Life 35 Dara Monarch 31
Look Honey 9 Look Honey 10 Dara Monarch 17 Rainbows for Life 20
Access To Java 7 Magnus 9 Security Risk 10 Lincoln 15
Ray of Light 6 Security Risk 8 Sharp End 10 Arcane 14
Security Risk 6 Bin Shaddad 6 Beccari 9 Sectori 13
Big Shuffle 5 Lincoln 6 House Rules 9 Sharp End 12
Bin Shaddad 5 Ray of Light 6 Arcane 8 House Rules 10
Rosensturm 5 Sectori 6 Big Shuffle 7 Beccari 9
Tribal Instinct 5 Big Shuffle 5 Lincoln 7 Latén 6
Beccari 4 Bully Pulpit 5 Sectori 7 Mill Pond 6
Galileo 4 Mill Pond 5 Blueridge Dancer 6 Najoom 6
Magnus 4 Areion 4 Jape 5 Paico 6
Varadar 4 Dashing Blade 4 Look Honey 5 Coulstry 5
    High Extreme 4 Mill Pond 5 Dashing Blade 5
    House Rules 4 Secret 'n Classy 5 Security Risk 5
    Manor 4 Bin Shaddad 4 Big Shuffle 4
    Scater 4 Dashing Blade 4 Blueridge Dancer 4
    Sharp End 4 Java Gold 4 Burslem 4
        Ray of Light 4 Fallada 4
        Scater 4 Chiavari 4
            Keen 4
            Regulus 4
            Tryffoc 4


K velkým změnám dochází i mezi chovateli. Jak jsme uvedli již loni, je zde patrný příklon od komerčního chovu k owner-breederům, což jsme loni ohodnotili jako pozitivní směr, na kterém nemáme o rok později důvod cokoliv měnit. Všude na světě jsou majitelé, kteří jsou zároveň chovateli, bráni jako stabilizační prvek celého turfu a pociťujeme jej i u nás. K číslům snad jen dodatek - některé klisny právě vesměs patřící owner-breederům jsou v zahraničí ustájeny trvale či na delší dobu, a tudíž jsou podchyceny v místních Plemenných knihách a v našem seznamu nefigurují.

chov zanr16

K zajímavému posunu došlo u nejtradičnějšího chovatele u nás - Hřebčína Napajedla. Po letech poklesu počtu připouštěných klisen došlo loni v Napajedlích k obratu a v tamním chovu přibylo, nebo přesněji bylo připuštěno o 7 chovných klisen více oproti stavu z roku 2016. 

Chovatelé se 4 a více připuštěnými klisnami 

v roce 2017   v roce 2016   v roce 2011   v roce 2008  
Hřebčín Napajedla 27 Hřebčín Napajedla 20 Hřebčín Napajedla 35 Hřebčín Napajedla 44
ACTON s.r.o. 17 ACTON s.r.o. 19 AGROLIPT s.r.o. 12 Kantek Miroslav 15
Rabbit Trhový Štěpánov a.s. 12 Ludvík Hess 12 Hřebčín Křenek s.r.o. 12 Ing.Miroslav Ševčík 14
Srubovka s.r.o. 11 Rabbit Trhový Štěpánov a.s. 12 MVDr Miroslav Kantek 12 Pe Gaz International a.s. 14
Hřebčín Křenek s.r.o. 10 Hřebčín Křenek s.r.o. 11 Ing.Miroslav Ševčík 10 Rudník s.r.o. 13
MVDr Kubíček Eduard 8 František Vocásek 8 Rabbit Trhový Štěpánov a.s. 10 Hřebčín Křenek s.r.o. 10
Charvát Group s.r.o. 7 Josef Pšurný 8 Rudník s.r.o. 9 Orling s.r.o. 10
Josef Pšurný 6 Srubovka s.r.o. 7 Pšurný Josef 8 MVDr Kubíček Eduard 9
Ludvík Hess 6 Vítězslav Vanda 7 František Vocásek 7 František Vocásek 8
Vítězslav Vanda 6 Ing.Miroslav Ševčík 6 MVDr Kubíček Eduard 7 Martin Wolf 8
Ing.Jiří Trávníček 5 MVDr Kubíček Eduard 6 První Byškovická s.r.o. 6 Pšurný Josef 8
František Vocásek 4 Autodoprava Blažek s.r.o. 4 Srubovka s.r.o. 6 Agrobyškovice s.r.o. 7
Ing.Miroslav Ševčík 4 Hana Poledníková 4 Ludvík Hess 5 Václav Kozel 7
Orling s.r.o. 4 Charvát Group s.r.o. 4 MVDr. Vít Hrbáček 5 Vítězslav Vanda 7
    Ing.Jiří Trávníček 4 Pulec Hřebčín Mimoň s.r.o. 5 BUC-FILM Jaroslav Bouček 6
    Ing.Václav Luka 4 Vinklárek Antonín 5 DC Zámrsk MUDr Bruna 6
    Kompresory Kopřiva s.r.o. 4 Vítězslav Vanda 5 Ing. Jiří Trávníček 6
    Lucie Bittnerová 4 Ekofarma Rybár 4 Ing. Ladislav Jezdinský-JESO 6
    Miroslav Valenta 4 Ing. Václav Luka 4 Ing. Vrba Pavel, Slavičín 6
    MVDr Vít Hrbáček 4 MUDr. Václav Bruna 4 Ekofarma Rybár 5
    MVDr Miroslav Kantek 4 Orling s.r.o. 4 Jantar, Bruntál 5
    Orling s.r.o. 4 Vinklárek Vladimír 4 Ludvík Hess 5
            Nisa-Union s.r.o. 5
            Rabbit Trhový Štěpánov a.s. 5
            Rudolf Tvarůžek 5
            Stall Amor 5
            Zdeněk Berka 5
            Cavalier sport 4
            Falta Ivan 4
            Jaroslav Kunčar 4
            K-K Metal, a.s. 4
            Kroutilík Jaroslav 4
            VH + Flash s.r.o. 4
            Vinklárek Antonín Kyselovice 4

 
Jako poslední statistický ukazatel nabídneme rozdělení chovatelů podle počtu chovných klisen, které v loňském roce nechali připustit. Tabulka ukazuje, že stále roste podíl chovatelů, majících jen jednu chovnou klisnu, zatímco klesá podíl chovatelů s početnějším stádem. Nemyslím si, že tento fakt je třeba nějak důsledněji analyzovat či hodnotit, protože počet chovných klisen u jednoho chovatele nemusí vypovídat téměř o ničem. Platí to však samozřejmě v tom případě, kdy chovatelé s jedinou či dvěma klisnami mají tyto klisny ustájené u některého z větších chovatelů, protože odchovávat jediné hříbě není pro takové hříbě tou nejlepší cestou, byť by se těšilo z hojnosti pastvin. Co však je ale podstatnější, to je úbytek stavu chovatelů. Přijde-li chov meziročně o 8,5% chovatelů, kteří jsou ochotni připouštět své klisny, je to poměrně alarmující údaj, zvláště pokud jej srovnáme s předešlým údajem z roku 2011. Mezi lety 2011 a 2016, tedy za 5 let, se stav chovatelů snížil o 15,5%, nyní během jediného roku je snížení procentuelně více jak poloviční.

Chovatelé podle počtu připuštěných klisen

  2017 v % 2016 v % 2011 v %
1 klisna 114 71,25 % 122 69,71 % 140 67,63 %
2 – 5 klisen 36 22,50 % 42 24,00 % 55 26,57 %
6 – 10 klisen 6 3,75 % 6 3,43 % 8 3,86 %
více jak 10 klisen 4 2,50 % 5 2,86 % 4 1,93 %
celkem 160 100,00 % 175 100,00 % 207 100,00 %


Ale abychom nekončili pesimisticky -  průběžně roste počet klisen zahraničních chovatelů, které jsou připouštěny u nás. To je dokladem kvalitní sestavy plemeníků v našem chovu, takové, jaká v poválečné době podle mne nemá srovnatelnou. A je to docela překvapivé, protože s poklesem počtu matek v našem chovu je investice do plemenného hřebce stále více rizikovou záležitostí. Využijme tohoto ekonomického paradoxu, třeba z něj vyroste něco, co českému chovu vleje více optimismu do žil. 

Miloslav Vlček
    Valid XHTML and CSS ©2013 Fitmin | code hofmanovi.net

Real time web analytics, Heat map tracking