Leo gali2Ještě docela nedávno jsme se o spojení Galileo x Darshaan mohli bavit čistě platonicky. Nyní toto spojení, jedno z nejúspěšnějších v evropském chovu, hraje významnou roli i u nás. Možná významnější, než tušíte.

O první zásah tohoto spojení na náš turf se zasloužil na podzim roku 2010 Ing. Rostislav Kopecký zakoupením Leo Gali (Galileo - Reprise, Darshaan)(viz pedigree). Ta v uplynulých dvou sezónách dostatečně předvedla potenciál tohoto spojení a nyní je, alespoň podle mého názoru, nejcennější matkou v českém chovu.

Spojení Galileo x Darshaan se také postaralo o jeden z největších loňských úspěchů českého turfu v zahraničí. "Českého" na něm zrovna mnoho nebylo, ale německé Gr.3 vítězství Mikhaila Glinky (Galileo), (viz pedigree) jehož matka Lady Karr, pravá sestra vítěze Epsom derby Sira Percyho, je dcerou Mark of Esteem (Darshaan), bylo navzdory majiteli Ramzanu Kadyrovovi i trenérovi Arslangireji Šavujevovi úspěchem koně registrovaného a trénovaného v ČR.
 
leo gali
Foto: Leo Gali vítězí ve Velké ceně českého turfu. Foto Zenon Kisza

Zatím posledním zástupcem této kombinace v našem turfu, ovšem s potenciálem se díky působení v chovu stát tím nejvlivnějším, je nový napajedelský plemeník Durante Alighieri (viz pedigree), který, stejně jako Leo Gali, reprezentuje spojení Galileo x Darshaan v nejužší podobě.

Galileo Darshaan
Foto: Galileo (vlevo) a Darshaan (vpravo), spojení, které je nositelem kvality a vytrvalosti


Když před časem tištěný TURF Magazín publikoval seriál o úspěšných spojeních - rubriku Nicks - kombinace Sadler's Wells x Darshaan byla jednou z prvních, které jsme věnovali pozornost. Nejenom v době, kdy Sadler's Wells sbíral jeden titul šampióna plemeníků za druhým, ale i z perspektivy celé historie chovu plnokrevníka, patří tento nick k nejlepším kombinacím krve dvou jedinců. Potvrzují to i statistiky - ze 169 plnokrevníků, potomků Sadler's Wellse a dcer Darshaana, kteří dosáhli dostihového věku, jich plných 28, tedy 17%(!!!) vyhrálo dostih kategorie blacktype.

Tehdy jsme psali i o úspěších synů Sadler's Wellse s klisnami z Darshaanovy linie a speciálně u Galilea uvedli, že první nijak oslnicé výsledky Galilea s dcerami Darshaana (tehdy jen 1 stakes vítěz z 38 potomků dostihového věku) mohou souviset s tím, že "Darshaan je pro Galilea až příliš "dlouhý" a Galileo potřebuje v rodokmenech svých partnerek více rychlosti, jak alespoň napovídají rodokmeny jeho nejúspěšnějších potomků..." Nicméně na konto nízkého procenta BT vítězů mezi plnokrevníky po Galileo z dcer Darshaana jsme uvedli, že "může jít o náhodu a další ročníky Galilea přinesou lepší výsledky..."

Dnes můžeme směle napsat, že se časem potvrdily oba předpoklady. Statistiky tohoto spojení dnes vypadají podstatně lépe než tehdy (12 BT vítězů /11%/ ze 112 potomků) a patří k k nejúspěšnějším spojením současného chovu, ale stejně tak se potvrdily i distanční preference takového spojení a inklimace až k utravytrvaleckým distancím. Nakonec podívejme se na výsledky nejúspěšnějších koní z tohoto spojení.
 

Nejúspěšnější zástupci spojení Galileo x Darshaan
Treasure Beach Irish Derby, Gr.1, 2400 m
Alandi Irish St. Leger, Gr.1, 2800 m 
Kite Wood Prix Vicomtesse Vigier, Gr.2, 3100 m
Midas Touch Derby Trial Stakes, Gr.2, 2000 m, 2. Irish Derby, Gr.1, 2400 m
Mikhail Glinka Queen's Vase, Gr.3, 3200 m, Dubai City of Gold, Gr.3, 2410 m
Sense of Purpose Ballyroan Stakes, Gr.3, 2400 m, Challenge Stakes, L, 2800 m
Sevenna  Lillie Langtry Stakes, Gr.3, 2800 m
Adored  Blue Wind Stakes, Gr.3, 2000 m 
Chamonix  Oyster Stakes, L, 2400 m 
Vita Nova  Warwick Fillies' Stakes, L, 2400 m, 2. Yorkshire Oaks, Gr.1, 2400 m 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Jak vidno, drtivá většina největších úspěchů spojení se odehrála na tratích 2400 metrů a více. To dává poměrně jednoznačnou odpověď na to, co jedinci z tohoto spojení pro práci s nimi v chovu potřebují - rychlost. Jaká krev na straně partnerek je tedy pro takové koně, včetně nového napajedelského hřebce Durante Alighieri, vhodná? Jako první nás samozřejmě v souvislosti s Galileem napadne Danehill a nick Galileo x Danehill, v němuž náleží famózní Frankel, ale i Maybe, Roderic O'Connor, Teofilo, Golden Lilac nebo Cima de Triomphe, všichni úspěšní v Gr.1 dostizích. Problém je, že klisen z Danehillovy linie v našem chovu mnoho není, plemeník zde působil donedávna jen jeden (High Extreme) byť v posledních letech byla řada klisen z této linie importována, nicméně chybu bychom neměli udělat ani s klisnami z linie Danehillova otce Danziga, kterých je u nás přeci jen více.

Tady mi dovolte malou vsuvku. Držet se osvědčených spojení je obecně rozumná cesta, ale slepé následování nicků nemusí být vždy tou nejlepší cestou. Napadlo mne to, když jsem četl doporučení připouštět klisny z linie Mill Reef jiným debutantem Sadler's Wellsovy krve u nás Pouvoir Absolu. Ano, krevně je to krásné spojení, nakonec výše uvedené statistiky nicku s Darshaanem (podobně úspěšní byli se Sadler's Wellsem i Shirley Heights a Mill Reef) hovoří za vše, ale Pouvoir Absolu byl extrémně pozdní s optimem od 2400 metrů výše a drtivá většina klisen z Mill Reefovy linie u nás (snad jedinou výjimkou jsou dcery Dashing Blade) se uplatnila také vesměs na distancích kolem 2400 metrů, takže pokud cílem vašeho snažení není produkce koní pro překážkový provoz, je doporučování klisen Mill Reefovy linie pro něj (ale totéž platí i pro Durante Alighieri) podle mne chybou.    

Další možnou cestou při hledání vhodných partnerek pro Durante Alighieri je pokračování v práci chovatele Galilea, tedy spojení s linií Mr Prospector. Můžete namítnout, že spojení utravytrvalců se sprintery nevede ke zprůměrování distančního optima, a má mnohdy dost různorodé výsledky, ale spojení Sadler's Wellse s Mr Prospectorem obecně funguje docela dobře a většina matek z Mr Prospectorovy linie v našem chovu nejsou sprinterky, stejně jako dnes již nelze linii Mr Prospector označit na čistě sprinterskou. 

Tuto cestu volí i čeští chovatelé, soudě dle prvních informací o partnerkách Durante Alighieri. Vítězka Memoriálu Rudolfa Deyla i Oaks Rabbit Zamindar (Zamindar), mimochodem jedna z nejzajímavějších klisen v českém mateřském stádě, je krásným příkladem klisny, která ač vyhrála klasický dostih na 2400 metrů, je pro Durante Alighieri velmi vhodnou partnerkou a v jejím rodokmenu najdeme dostatek rychlosti. Z Mr Prospectorovy linie je i další z nahlášených partnerek Durante Alighieriho Dedarina (Zaha), byť v jejím rodokmenu najdeme na mateřské straně převahu vytrvaleckých vlivů.

Rabbit Zamindar
Foto: Rabbit Zamindar z linie Mr Prospector je teoreticky velmi vhodnou partnerkou po Durante Alighieri, foto Jiří Kurzweil

Vhodnou krví pro Durante Alighieri by mělý být i klisny z linie Roberto. Tato linie sice není přímo nositelem rychlosti, sám Roberto vyhrál Epsom derby, ale linie sama nemá tendence prodlužovat distanční optimum, možná i díky prací s ní, když ji často chovatelé používají ve pojení s rychlejší krví. O tom, že linie rozhodně není distančně jednolitá, nás nakonec nejlépe přesvědčí srovnání dvou jejích nedávných zástupců v českém chovu Security Riska a Minds Music.

Ve spojení s linií Roberto dal Galileo již 4 Gr.1 vítěze včetně jihoafrické šampiónky Igugu, špičkových sourozenců Nathaniela a Great Heavens či australské Gr.1 vítězky Mahbooba. Právě ona a Igugu jsou pro nás nejzajímavější, protože jejich mateřští otcové jsou Red Ransom, respektive jeho syn Intikhab a synem Red Ransoma je i náš Security Risk. Ale to není všechno. V rodokmenu Igugu najdeme i vliv Darshaana, mateřského otce Durante Alighieri a stojí za zmínku, že navzdory jeho vlivu ve spojení s Galileem se Igugu nejlépe cítila na distancích kolem dvou kilomentrů. Zřejmě zde sehrálo roli zdvojení vlivu Mr Prospectora. V každém případě je však její rodokmen doporučením pro dcery Security Riska a jejich spojení s Durante Alighieri. Nakonec mezi prvními partnerkami Durante Alighieri je jeho dcera Morganetta a další z přihlášených matek Mikrop Fong je dcerou Dr. Fonga (Kris S), Robertova vnuka. 

Také Australanka Mashooba nám může ukázat cestu, jak využívat Durante Alighieri v našem chovu. Vedle Red Ransoma má v jejím rodokmenu výrazný vliv Diesis (Sharpen Up), kterého, stejně jako jeho bratra Krise, najdeme v rodokmenech úspěšných potomků Galilea. Jmenujme třeba klasické vítěze Roderic O'Connor či Sixties Icon, a z pohledu Durante Alighieri je zajímavé, že stejnou afinitu ke krvi těchto dvou bratrů vykazuje i Galileův syn Teofilo. Schválně píši afinitu ke Krisovi a Diesisovi a nepíši o Sharpen Up, protože podle dosavadních výsledků se zdá, že klíčovým prvkem tady není krev Sharpen Upa, ale klisny Doubly Sure, matky Krise a Diesise. Jedním z argumentů, mimo statistik Galilových potomků s matkami s vlivem Sharpen Up nejdoucím skrze Krise či Diesise, jsou výsledky Cape Blanco, vítěze Irish Derby a dalších 4 Gr.1 dostihů. Jeho mateřským otcem je jinak nevýznamný plemeník Presidium (General Assembly), jehož matkou je Doubly Sure.

Pro náš chov z toho vyplývá, že by nebylo radno sázet na výsledky Galilea s Krisem a Diesisem při využití dcer Sharp Enda (Sharpen Up) s Durante Alighieri. Tím nechci říct, že by to byla přímo chyba, ale zkrátka tomuto spojení chybí ten zřejmě klíčový prvek v podobě Doubly Sure. 

Krví, která se Sadler's Wellsem a nyní i s Galileem velmi dobře váže, je i Blushing Grooma krev. Sám Galileo dal dosud 25 blacktype koní včetně 5 Gr.1 vítězů, v jejichž rodokmenu Blushing Grooma najdeme. Vévodí jim samozřejmě Frankel, jehož bába je dcerou Rainbow Questa, blíže najdeme Blushing Grooma v rodokmenu Galikovy, jejíž matka je přímo po Blushing Groom.

Navzdory těmto skutečnostem bych ale byl opatrný, pokud by šlo o spojení Durante Alighieri s dcerami nejvlivnějšího Blushing Groomova syna, který kdy působil v našem chovu, ryzáka Arcanea. Jeho produkce byla později dozrávající a také inklinovala spíše k vytrvaleckým distancím, zřejmě (podobně jako v případě jeho slavnějšího bratra Rainbow Questa), zásluhou vlivu Herbagera na straně matky. Totéž platí i u klisen z Nashwanovy (Blushing Groom) linie, u dcer u nás působícího Moonjaze (Nashwan) ale může sehrát významnou roli vliv Mr Prospectora na mateřské straně jeho rodokmenu. 

Vhodnější pro Durante Alighieri se jeví dcery Exaltationa (Rainbow Quest), ale i v jeho případě je nutno brát v potaz mateřskou část rodokmenu jeho dcer, které by se měly stát partnerkami Duranteho, a to především s důrazem na dostatek rychlostních prvků v jejich rodokmenech. Blushing Groom sám ale byl mílař a i podstatná část jeho produkce vykazuje spíše kratší distanční preference, klisny s krví třeba Mt Livermore, Arazi, u nás například Jolly Groom, by byly pro Durante Alighieri požehnáním.

Naopak bych pro Duranteho nedoporučoval využívat dalšího osvědčeného spojení s klisnami linie Alleged, kterou u nás reprezentují především dcery Japa (Alleged) a jeho syna Magnuse, opět kvůli nedostatku rychlosti v pedigree. Opět ale platí - pokud vašim cílem je kůň do překážkového provozu a jste ochotni mu dát dostatek času a netrápit jej na rovinách, nemusí být ani pro tyto klisny Durante špatnou volbou.    

Možností, jak využívat Durante Aligheri je celá řada, ale vždy bychom měli mít na paměti obecnou tendenci ztrácení rychlosti a Duranteho vytrvalecké pedigree (ale totéž platí i v případě Leo Gali), které ji bude jenom umocňovat, a vybírat mu tudíž partnerky, v jejichž rodokmenu hraje rychlost významnou roli.    Valid XHTML and CSS ©2013 Fitmin | code hofmanovi.net