Boj o další osud Hřebčína Napajedla, reprezentovaný celonárodní peticí na záchranu a zachování Hřebčína Napajedla a chovu koní v něm, má za sebou úspěšné první kolo. Petiční výbor Poslanecké sněmovny na úterním veřejném slyšení schválil usnesení, které vychází vstříc duchu petice, kterou podepsalo již 49715 osob. Nyní jsou na řadě příslušná ministerstva, která budou rozhodovat jak o možné podpoře chovu, tak o ochraně Hřebčína Napajedla jako národního kulturního dědictví.

 
Ve sněmovní ulici na půdě Parlamentu České republiky se v úterý sešlo několik desítek příznivců dostihového sportu a chovu plnokrevníka, z Napajedel dorazil autobus příznivců, v němž nechyběl ani bývalý dlouholetý ředitel hřebčína Zdeněk Hlačík. V sále nechyběl ani dva nejvyšší zástupci Jockey Clubu prezident Jiří Charvát a viceprezident Josef Váňa, či ředitel Dostihového spolu Pardubice Jaroslav Müller.

Veřejně slyšení, které po zahájení předsedou petičního výboru Tomiem Okamurou uvedl lídr petice Aleš Martínek, probíhalo v příjemné atmosféře a už z prvních vyjádření zástupců státu, a to jak vysokých úředníků Ministerstev zemědělství a kultury, tak i samotného předsedy Petičního výboru i zúčastněných poslanců napříč politickým spektrem, byl cítit zájem a snaha zachovat hřebčín, několikrát označený jako rodinné stříbro.

Nepřehlédněte: Slovenské propozice potěší české stáje. Rostou ceny velkých dostihů, srážka pro cizí stáje klesla z 8 na 6%

Po rozpravě, která nakonec výrazně překročila plánovaný rozsah a během níž zaznělo mnoho různých argumentů na podporu hřebčína, přijal Petiční výbor v plném znění usnesení, které doporučuje jednotlivým ministerstvům konat ve prospěch záchrany Hřebčína Napajedla a dokonce hledat cesty k podpoře celého chovu anglického plnokrevníka. O jednotlivých bodech usnesení hlasovali poslanci jednotlivě, s výjimkou bodu III. iii), pro který hlasovalo 5 poslanců a 4 se zdrželi, u všech ostatních bodů hlasovali všichni poslanci pro. (miv)

Přijaté usnesení:

I. Petiční výbor projednal projednal petici číslo 55/P/2024 za záchranu a zachování Hřebčína Napajedla a chovu koní v něm se 49715 podpisy  

II. Petiční výbor vzal na vědomí závažné argumenty tvořící obsah petice a nutnost učinit další aktivní kroky ve věci záchrany téměř 150 leté tradice chovu anglického plnokrevníka 

III. Petiční výbor doporučuje Ministerstvu zemědělství aby:
  i) v dané věci zahájilo jednání s majiteli Hřebčína Napajedla a jeho další budoucnosti 
  ii) v dané věci učinilo veškeré možné kroky vedoucí k dojednání podmínek dalšího provozu Hřebčína Napajedla i s případnou účastí České republiky, alespoň v roli garanta národního chovu anglického plnokrevníka  
  iii) učinilo veškeré kroky vedoucí k podpoře a posílení chovu anglického plnokrevníka v Hřebčíně Napajedla a celé České republice a určilo konkrétní dotační a podpůrné tituly pro chov anglického plnokrevníka s ohledem na kritickou situaci národního chovu  

IV. Doporučuje Ministerstvu kultury aby v dané věci pečlivě zvážilo veškeré argumenty pro ochranu národního kulturního dědictví, které Hřebčín Napajedla představuje a zajistilo mu odpovídající ochranu


Zvukový záznam celého slyšení i usnesení ve formátu mp3    Valid XHTML and CSS ©2013 Fitmin | code hofmanovi.net