V řadě článků, které jsme na tomto serveru v minulosti publikovali, jsme se zmiňovali o tom, jak v předlistopadových dobách na základě výměn mezi zúčastněnými hřebčíny, putovaly české klisny na připuštění do zahraničí - do Polska, východního Německa či tehdejšího Sovětského Svazu. V našem archivu jsme našli článek z pera tehdejšího ředitele napajedelského hřebčína Zdeňka Hlačíka, který osvětluje význam a přínos, jaký pro náš chov tyto výměny měly. Vyšel v roce 1981 v tehdejším Dostihovém zpravodaji a přišel nám jako ideální ilustrace toho, co tehdejší spolupráce přinášela.


Ing. Hlačík jej psal na jaře roku 1981, tedy přibližně v době, kdy se v Napajedlích narodila Redakta, Dakotova dcera a zřejmě vůbec nejúspěšnější produkt těchto chovatelských výměn.

Výsledky chovatelské spolupráce   

Velmi významnou úlohu, z chovatelského hlediska nezastupitelnou, má spolupráce hřebčína Napajedla s významnými chovy plnokrevníka v zahraničí. Jde prakticky buď o nákupy plemenných hřebců a klisen, pronájem plemenných hřebců, nebo výměnu klisen na připuštění. Návštěvníci dostihů se každoročně setkávají s potomky napajedelských klisen, které byly vyslány k významným plemeníkům do socialistických zemí. Dá se říci, že v současné době, kdy je velmi omezená možnost dovozu plemenného materiálu z kapitalistických zemí, je výměna klisen na připuštění největším přínosem pro svoji pravidelnost a ekonomickou nenáročnost. Hřebčín Napajedla ji úspěšně a dlouhodobě provádí se sovětskými hřebčíny Voschod a Onufrijevský, polskými hřebčíny Strzegom, Moszna a Golejewko a hřebčínem Graditz v NDR.

Již od r. 1954 začal hřebčín vysílat své klisny k zahraničním hřebcům, ale až do r. 1963 to byly pouze příležitostně a v menším měřítku. V té době byli použiti hřebci Sultan Mahomed, Robert Endre, Swashbuckler. Z nevelkého počtu získaných potomků byly do napajedelského stáda zařazeny klisny Vasja (Sultan Mahomed – Valja), Laguna (Robert Endre - Lada), Celina (Robert Endre – Cetina) a Válka II (Swashbuckler – Valta), které se významným způsobem uplatňují při další výstavbě stáda, zejména Válka II se svými dcerami Valentina, Vakuola, Valera a vnukem Valdajem (Behistoun – Valentina), vítězem derby 1979, dvouletým synem Války II je Vavřín. Klisna Vasja se stala přes dceru Vakcina (Masis – Vasja) a vnučky Volga a Vegetace pokračovatelkou rodiny Vandoise.

Od r. 1964 začíná období skutečné výměny klisen na připuštění se zahraničím, zpočátku občasné a od roku 1971 pravidelné roční v počtu 10 – 16 klisen. Z hříbat získaných touto výměnou byla odchována řada výkonných dostihových koní, s následným využitím v chovu. Vynikající výsledky přineslo spojení napajedelských klisen zejména s polskými plemeníky Balustrade, Negresco, Mehari a sovětskými Ivory Tower a Athens Wood.

Po Balustrade se narodilo celkem 6 hříbat, z nichž vynikla na dráze i v chovu klisna Century z Ceres, dále Isabela z Istrie a do chovu byly zařazeny i Cornelia z Cortegana a Debata z Delta.

Nepřehlédněte: Krabčičtí hřebci zlevňují. Mikhail Glinka bude připouštět za 25 tisíc, Zazou za 20

Po hřebci Negresco z 5 narozených hříbat vynikl na dráze Sudan ze Symfonie, který byl zařazen jako plemeník v Napajedlích, ale bohužel uhynul dříve, než mohl být použit v chovu. Výborná na dráze byla i Lucretia z Lyže, která se dobře uplatňuje i v chovu (matka Lucinky).

Lucretia
Vynikající Lucretia, umístěná ve čtyřech klasických dostizích a výborná matka. Foto Marek Skála

Mehari byl využit poprvé v r. 1975 a z 3 potomků vyniká na dráze mílař Agadir z Arabie, do chovu byla zařazena Golgota z Gejša. Další 4 potomci tohoto hřebce jsou letos teprve dvouletí (byl mezi nimi i pozdější vítěz derby Cedros, pozn. redakce).

Z plemeníků v SSSR vykázal mimořádné výsledky s napajedelskými klisnami především Ivory Tower, který z 5 potomků dal opravdu špičkovou Spartu ze Siesty, velmi dobrou Kleopatru z Končity (později matku Koně roku Kleóna, pozn. redakce) a Donnu Magdalenu z Donny Marie. Ukončeno ještě není využití plemeníka Athens Wood, ale již z prvních 3 potomků je výborná Sulejka ze Siesta a nadějný hřebeček Vestern z Verony.

Využití několika dalších plemeníků v zahraničí bylo úspěšné pouze v jednotlivých případech. To se týká např. plemeníků Antiquarian, Anilin, Zigeunersohn, Torpid. Neúspěšně byl využit hřebec Malmö z NDR.

V poslední době jsou napajedelské klisny připařovány k dalším plemeníkům, např. Saragan, Club House, Kayoon, Dakota a Conor Pass v PLR, Aveiro a Santamoss v NDR. V SSSR zůstáváme u osvědčené kombinace s hřebci Ivory Tower a Athens Wood.

V roce 1981 byly zahraničními hřebci připuštěny tyto klisny:
Century Anne - Tuny
Cornelia - Saragan
Linie - Saragan
Ninive - Saragan
Redaction - Kayoon
Verena - Conor Pass
Vera - Santamoss
Vlasta - Rans
Troja - Santamoss
Oklahoma - Santamoss
Denna - Ivory Tower
Sofia - Ivory Tower
Flexareta - Athens Wood
Lombardie - Athens Wood

Z tohoto stručného výčtu se dá posoudit význam vysílání klisen na připuštění do zahraničí. Přes veterinární problémy, spojené s vyššími ztrátami hříbat úhynem, je chovatelský význam nesporný. Výměna klisen na připuštění ale musí být oboustranně výhodná. Je proto bezpodmínečně nutné mít 1-2 plemeníky odpovídající kvality, o které je v zahraničí zájem. Zpočátku to byl pouze Masis, po kterém vynikly v Polsku Demona a Gerona, krátkodobě byl v polském chovu použit i Masisův syn Dziusz. Z pouze dvou potomků Masise v SSSR se dobře uplatnila Fema z Farby. Zlepšení v možnosti ekvivalentní nabídky pro zahraniční chovatele nastala po získání plemeníka Waidwerka v NSR, a zejména pak po zakoupení Behistoun z Anglie. Hřebec Waidwerk zanechal v PLR výborného Akcepta z Aklamacja, současného plemeníka.

Ivory tower2
Z Irska jako roček importovaný Ivory Tower se do tuzemského turfu zapsal jako otec Sparty a mateřský otec Kleóna

Samozřejmě největší zájem zahraničních chovatelů vyvolává Behistoun a dá se říci, že i dosavadní výsledky jeho využití jsou velmi dobré, i když asi polovina jeho potomků se na dostihové dráze teprve objeví, zejména v PLR a NDR.

Vynikající výsledky dosahují Behistounovi potomci v SSSR. Z celkového počtu 11 hříbat narozených včetně roku 1980, byly 3 klisny odchovány v Napajedlích. Ze starších prokázal výbornou výkonnost Raut z Ragusy po Garnir, který již působí jako plemeník, Gabrov z Ganky po Balto, dále loňský vítěz hlavního dostihu na mítinku v Budapešti – Goboj z Ganky a vloni dvouletý Fakt z Farby po Faktotum. Je tedy možno konstatovat, že uplatnění našeho plemeníka Behistouna v sovětském chovu je opravdu vynikající a plně odpovídá výsledkům Ivory Towera a Athens Wooda v našem chovu.

banner eskerkhan

Vzájemná výměna klisen na připuštění v rámci socialistických zemí je oboustranně výhodná a dává možnost co největšího využití nejlepšího genetického potenciálu vynikajících plemeníků v těchto státech. Hřebčín Napajedla bude i nadále využívat této možnosti získání cenné zahraniční krve.

Zdeněk Hlačík
přetištěno z Dostihového zpravodaje 6/1981    Valid XHTML and CSS ©2013 Fitmin | code hofmanovi.net