derby 2013Jako každý rok, tak i letos jsme po skončení dostihové sezóny oslovili s prosbou o účast v naší tradiční anketě pořadatele dostihů, na jejichž bedrech stojí uspořádat nejen nejvyšší počet dostihových mítinků, ale také nejvýznamnější body tuzemského dostihového kalendáře. Kromě jejich hodnocení nedávno uplynulé sezóny jsme se pochopitelně zajímali i o to, jak se jim daří zajišťovat příští dostihovou sezónu. V tuto dobu samozřejmě stále probíhají intenzivní jednání s obchodními partnery a sponzory, ale zdá se, že by u většiny pořadatelů dostihů měla sezóna 2014 kopírovat tu letošní. V této první části naší ankety vám přinášíme odpovědi zástupců závodiště Most, Praha a Slušovice na tyto dvě otázky:

1/ Jak hodnotíte sezónu 2013 na vašem závodišti?
2/ Jaký je v tuto chvíli ekonomický výhled na zajištění sezóny 2014 u vás?


Petr Drahoš, ředitel společnosti TMM s.r.o., pořadatele dostihů v Praze:

1/ Vzhledem k poněkud dramatickému průběhu sezóny by se možná dalo říci: “Konec dobrý, všechno dobré!“. Nicméně na závodišti zůstává za asi 4 mil. Kč nedořešených škod, se kterými se bude muset TMM s.r.o. postupně vyrovnávat v dalších letech.

Co mě potěšilo, byla aktivita a přístup jak našich zaměstnanců, tak i chuchelských trenérů a jejich pracovníků k řešení komplikované situace po povodních. Chtěl bych jim alespoň takto poděkovat.

2/
Do sezóny 2014 snad budeme vstupovat s dobrým zájmem diváků. Negativem bude zcela jistě další pokles kupní síly našich návštěvníků. Současný pokles kurzu koruny nezůstane bez následků na ceny energií a dalších nákladových položek. Co můžeme očekávat s jistotou, jsou další restrikce marketingových rozpočtů u řady společností.

Ekonomický plán na rok 2014 budeme tvořit v průběhu prosince a ledna. Na příjmové stránce rozpočtu bude celá řada neznámých, zda budou státní dotace, zda budeme úspěšní v oblasti grantů apod. To se ovšem vyjasní až někdy kolem června příštího roku. Co se týče smluv s partnery, věřím, že se podaří zachovat objem těchto příjmů obdobný, jako byl nasmlouván pro rok 2013. Asi je to trochu klišé, ale cílem pochopitelně bude naplnění tradičního schéma dostihové sezony, s co nejmenším, nejlépe tedy žádným, počtem případných restrikcí nebo negativních překvapení.


Mgr. Zdeněk Karlach, předseda DOSTIHY SLUŠOVICE, o.s.,  pořadatele dostihů ve Slušovicích:

1/ Podařilo se uspořádat pouze tři dostihové dny, ačkoliv jsme měli v úmyslu jich zorganizovat nejméně pět. Nebylo to způsobeno nedostatkem finančních prostředků, i když i ty se získávají stále obtížněji a i někteří „tradiční“ sponzoři se letos na dostizích nepodíleli, přesto se dodatečně se podařilo zvýšit dotaci dvou dostihů celkem o 60 tisíc Kč. Jsou tedy okolnosti, které můžeme ovlivnit, ale jsou i okolnosti neovlivnitelné a hlavní z nich je počasí.

Dostihová sezóna měla být zahájena právě ve Slušovicích dne 6.4., ale sněhová kalamita se technicky zvládnout nedala, kromě jižní Evropy se neběhalo nikde.

Plánovaný termín 18.5., který jsme měli v kalendáři rezervován a napsané na něj i propozice a sjednané služby, nám byl nakonec Radou JC ČR zakázán, protože byla dána přednost kategorickému požadavku pana Janatky, že toho dne musí pořádat (bez předchozího obsazení termínu v kalendáři) dostihy pouze Most.

Pak přišlo, pro mnohé málo pochopitelné, odřeknutí termínu 17. 8., kdy po devět týdnů trvajících tropických vedrech nebylo možno dráhu připravit natolik, aby byla bezpečná pro koně i jezdce. Na jiných závodištích se běhalo, byť to bylo brzy ráno nebo pozdě odpoledne. Na těchto drahách ale přece jen byly podmínky snesitelnější, protože se pořadatelé dočkali alespoň malých srážek, u nás nekápla ani kapka a na závlahu už ani nebyla voda a nakrátko sekané úseky dostihů vedoucí přes golfové úseky by stejně nešlo zavlažit vůbec. Také jílovitý podklad, který je u nás poměrně specifický, velké zázraky neumožňoval, i kdyby závlahy pracovaly nepřetržitě a bez závad. Abychom od účastníků vybrali příslušné poplatky za přihlášky a startovné, a pak sledovali proškrtané startovní pole, jsme ani nepřemýšleli - byl by to podvod.

2/ Plánování nastávající sezóny je poměrně obtížné a složité. Stálí sponzoři nám snad zůstanou nakloněni, patrně i radnice nezmění svoji podporu dostihům, spíše očekáváme z její strany větší příliv financí nebo to, že na sebe vezme podstatný díl péče o dráhu, protože nás značně finančně vyčerpávají náklady na údržbu závodiště, protože pro to co není vidět, se sponzor obvykle špatně hledá, spíše se nenajde vůbec. Režijní náklady na dráhu jsou, bez ohledu na počet dostihových dní, poměrně vysoké a obstarávání financí je stále těžší. A připravená dráha je základním předpokladem dostihů.

Samostatnou kapitolou pak je dostihový kalendář. Uplynulý rok ukázal, jak z těžce skládaného kalendáře, kdy se jednotlivá závodiště nejprve přetahují o termíny, se pak stane kalendář trhací. Stačí na to vrtkavé počasí – ať už povodně nebo vedra. A pak přijdou na řadu jiní ambiciózní pořadatelé, kteří jsou přesvědčeni o své výlučnosti a ve stejném termínu se může běhat jen u nich (viz případ výše popsaný).

V této souvislosti bychom rádi upozornili na to, že ne vše, co je uvedeno v Dostihovém řádu se dodržuje, např. vesele běhají koně majitelů a trenérů uvedených na seznamu dlužníků, některá závodiště taktéž na tomto seznamu figurují a dostihy pořádají, ačkoliv by Rada JC správně neměla ani připustit v takovém případě přijetí a projednávání propozic.

Na straně druhé např. Dostihový řád naopak neříká nic o tom, že závodiště kategorie A mají v kalendáři přednost (netýká se samozřejmě klasik a významných a tradičních dostihů, tam je to pochopitelné) a jejich termíny jsou přednostně „nasazovány“, dříve než se k tomu mohou se svými návrhy přidat menší závodiště. „Áčka“ si tak obsadí lukrativní termíny, ačkoliv na zajímavé a významné dostihy by lidé přišli i jindy a menší závodiště se musí spokojit s tím, co zbude. Proto jsme již v dubnu 2013 sekretáři JC zaslali návrh termínů sezóny 2014 a jsme zvědavi, jak s nimi bude v kalendáři naloženo.

Stejně tak DŘ nic nepraví o tom, že by ve stejný den nemohly být dostihy na dvou místech najednou, zvláště když jde o lokality na opačných koncích republiky. Bylo by proto dobré v tom udělat pořádek a Dostihový řád brát jako závazný dokument, který bude platit pro všechny stejně a bez výjimek, ale jen v rozsahu, v jakém je napsán a nebude podléhat jakési dodatečné podivné lidové tvořivosti.

Proto jdeme do nastávající sezóny s tím, že nejprve se budeme snažit do kalendáře prosadit své termíny a podle toho, jak se nám to podaří, budeme postupovat dále. Jak praví klasik, šedá je každá teorie, ale zelený je strom života a popsaný kalendář ještě není hotová sezóna. Předchozí letité zkušenosti s „plánovitým“ hospodářstvím, pětiletkami a dostihová sezóna 2013 nám to potvrdily.


Josef Pouzar, ředitel a.s. Hipodrom Most, pořadatele dostihů v Mostě:

1/ Letošní sezóna byla pozitivní a stabilní, podařilo se nám zajistit šest dostihových dnů v naší režii. Na mosteckém hipodromu se ještě uskutečnilo poprvé v historii České derby, které se sem přesunulo z Prahy kvůli povodním, takže se nakonec v areálu hipodromu odběhlo sedm dostihových dní. V dostihovém kalendáři tentokrát chyběl náš tradiční vrchol překážkové sezóny, Velká mostecká cena, místo které se měl konat Pohár Josefa Váni. Ten ale bohužel nakonec realizován nebyl.

Myslím, že se nám v letošním roce podařilo zlepšit kvalitu dráhy. Po vzoru Karlových Varů jsme zakoupili novou sekačku, která trávník mulčuje. V sezóně jsme prováděli sekání dvakrát týdně a v kombinaci s pravidelnou závlahou byla kvalita travního drnu velmi dobrá. Posílili jsme také vozový park.

2/ Počet stávajících dostihových dnů bychom rádi udrželi i příští rok, doufáme, že nebudeme nuceni přistupovat ke snižování počtu dostihových dnů. Co se týče nějakých investic do areálu závodiště, potřebovali bychom rozšířit skladovací prostory. Doufám, že se nám sklad podaří vybudovat už v příštím roce. (mze)    Valid XHTML and CSS ©2013 Fitmin | code hofmanovi.net

Real time web analytics, Heat map tracking