soudDostihový soud na svém zasedání 19. listopadu zamítl odvolání majitelů stájí Latén, U krále Matyáše a Syndikát 2007 proti rozhodnutí Dostihové komise ze dne 28.10. ve Slušovicích o anulaci dostihu č.1469.


Dostihová komise tehdy anulovala výsledek dostihu Cena města Slušovice s přispěním Nadačního fondu Rozvoj dostihového sportu ve Slušovicích (II.k., 900 m, 2+, 85.000 Kč) poté, co po protestu ex offo konstatovala, že kvůli neotevřenému boxu č. 7 neměli všichni koně stejnou možnost startovat.

Dostihový soud "na základě spisového materiálu DK, zejména protokolu o dostihu a dostihové zprávy, videozáznamu dostihu dodaného pořadatelem a záznamu z České televize (ČT4) zjistil, že odvolání není důvodné a rozhodl potvrdit rozhodnutí dostihové komise o anulování dostihu."

Dostihový soud ve svém odůvodnění uvedl, že "po podrobném posouzení videozáznamu startu dostihu jednomyslně konstatuje, že dvířka startovacího boxu koně č. 7 RABBIT KYLLACHY zůstala uzavřena poté, kdy se ostatní dvířka boxů otevřela. Předmětná dvířka boxu č. 7 se otevřela se zřetelným zpožděním. Tento skutkový děj je natolik jednoznačný, že DS nezbylo než potvrdit správné rozhodnutí DK o anulaci dostihu. Ze žádného záznamu nebylo ani prokázáno, že by neotevření dvířek boxu bylo zaviněno činností koně č.7, jak naznačují podaná odvolání."      Valid XHTML and CSS ©2013 Fitmin | code hofmanovi.net