Pořádková komise JCČR uzavřela již dříve Jockey Clubem avizovaný pozitivní nález antidopingové kontroly u koně Biriatou po jeho vítězství v Ceně Unicredit Bank v Chuchle Areně Praha 7. dubna tohoto roku. Podle rozhodnutí PK byl Biriatou diskvalifikován, Pořádkové komise zároveň jeho trenérce Ingrid Janáčkové Koplíkové udělila peněžitou sankci ve výši 20.000,- Kč a "sankci odnětí trenérské licence na dobu šesti měsíců s podmíněným odkladem na zkušební dobu jednoho roku".

 
V Rozhodnutí Pořákové komise, jehož plné znění dnes JC zveřejnil ve Věstníku ČT č.11, Pořádková komise konstatuje, že v těle koně byla prokázána přítomnost zakázané látky dexamethason a v souvislosti s tímto nálezem se též zabývala sankcí, kterou trenérka dostala za porušení ochranné lhůty po aplikaci přípravku obsahujícího stejnou látku v lednu 2023 v Cagnes-sur-Mer. Trenérka podle zápisu vypověděla, že "koni Biriatou byla veterinární lékařkou aplikována látka Dexamed obsahující zakázanou látku dexamethason, přičemž tato aplikace byla řádně zapsána do medikačního deníku včetně vyznačení ochranné doby v délce 6 dnů. Toto potvrzuje předložená kopie příslušné stránky z medikačního deníku i MVDr. Žežulková ve svém vyjádření. Trenérka Janáčková Koplíková dále konstatovala, že po této aplikaci již koni žádná medikace podávána nebyla. Trenérka Janáčková Koplíková dále uvedla, že kůň Biriatou se dostihu, po kterém byl pozitivně testován na přítomnost zakázané látky, zúčastnil devatenáctý den po aplikaci uvedené látky veterinární lékařkou, stanovená ochranná doba tedy byla překročena o 13 dnů, takže si skutečnost, že i po tak dlouhé době od podání léku byla zakázaná látka v moči koně nalezena, nedovede vysvětlit."

Pořádková komise na základě "vyjádření Komise pro antidopingovou kontrolu koní se zaměřením na stanovení pravděpodobné doby potřebné pro vyloučení aplikované dávky léku obsahujícího zakázanou látku dexamethason i se zohledněním možné recirkulace této látky v prostředí formou podestýlky kontaminované močí. Závěry vyplývající z tohoto doplnění jsou, že léčený kůň vylučuje dexamethason močí a může tedy kontaminovat prostředí (např. seno či slámu v boxu), recirkulace může tedy dobu vylučování do moči prodloužit, nicméně v případě, že je znečištěná podestýlka každodenně odstraňována, je nepravděpodobné, že by ještě po osmnácti dnech od aplikace mohlo takto dojít k pozitivnímu nálezu (již po 5 dnech by dexamethason neměl být v moči detekovatelný)." Jak dále uvádí zápis, PK "nezbývá, než konstatovat, že pozitivní nález zakázané látky s největší pravděpodobností není pozůstatkem aplikované léčby."  

Zápis dále uvádí, že "s ohledem na skutečnost, že krátce po pozitivním nálezu zakázané látky dexamethason u koně Biriatou byla stejná látka při antidopingové kontrole detekována ve vzorku A u jiného svěřence trenérky Janáčkové Koplíkové na Slovensku, tj. mimo oblast místní příslušnosti českých orgánů dostihového provozu, sekretariát Jockey Clubu ČR provedl v tréninkovém středisku trenérky Janáčkové Koplíkové dne 6. června 2024 kontrolu, v jejímž rámci byly provedeny odběry vzorků na antidopingovou kontrolu u koní Black Gangster (FR), King Warrior (IRE), Poet Orten (FR), Sun Project (FR) a Welcome Charly (FR). Dle výsledků této antidopingové kontroly (Deutsch Sporthochschule Köln, Institut für Biochemie, Analytical Report AR 202402315 ze dne 17. června 2024) byly testy všech uvedených vzorků negativní na přítomnost zakázaných látek." (miv)    Valid XHTML and CSS ©2013 Fitmin | code hofmanovi.net