chuchle2Již jen necelé tři týdny zbývají do odstartování prvních dostihů roku 2015 v České republice. Jako první otevře své brány návštěvníkům Conseq Park v Praze-Velké Chuchli. Ředitel společnosti TMM Petr Drahoš přibližuje, jak je pražský pořadatel na nadcházející sezónu připraven a s jakými vyhlídkami ji očekává.


Jaké budou pražské dostihy v roce 2015?
Pokud nedojde k něčemu neočekávanému, čeká na naše diváky i aktivní účastníky 21 dostihových dní s jedním malým speciálem uprostřed léta. Jako bonus pro majitele koní nižší výkonnosti, kteří tvoří základ zdravého a životaschopného dostihového provozu, opět vypisujeme dostihy IV. kategorie za 40.000 Kč.
Dále se snažíme o koncepční řešení dostihů pro 2leté koně a vyšli jsme vstříc návrhu JCČR ohledně navýšení dostihů I. kategorie na 135.000 Kč. Vzhledem ke konkrétnímu příslibu podpory ze strany vedení Jockey Clubu jsme navýšili ceny v klasických dostizích. Na podzimní část sezóny máme pro dostihové příznivce několik velmi příjemných překvapení.

Co děláte pro propagaci dostihového dění?
I přes omezený rozpočet je naší snahou prosadit se v médiích způsobem, jímž bychom oslovili co největší počet čtenářů - potenciálních návštěvníků. Našimi partnery pro letošní rok jsou, stejně jako vloni, Rádio Impuls, deník E15, Monty Rich, Forbes a Country Rádio. Novinkou bude partnerství s časopisem Jezdectví.
Výraznou část našich aktivit tvoří direkt mailové a FB aktivity. Dosáhli jsme počtu 7.000 FB fanoušků a průměrný dosah našich FB kampaní se pohybuje kolem 50.000 osob. Efektivním prostředkem propagace dostihových dní je direkt mailový systém s téměř 15.000 příjemci.
Pro cílovou skupinu „svátečních“ a nových dostihových příznivců jsme vytvořili a spustili internetový portál www.dostihy.net, nicméně věříme, že se stane užitečným pomocníkem i pro již zběhlejší turfmany a bude sloužit hlavnímu zamýšlenému účelu: propagovat dostihový sport jako příjemnou zábavu a relaxaci pro nejširší veřejnost. Rozhodně nechceme nahrazovat různá diskusní fóra, našim cílem je informovat diváky a představit jim náš sport v co nejlepším světle. Velmi rádi bychom pomohli opět otevřít projekt časopisu Galopp Reporter. Domníváme se, že to byl jeden z nejlepších nástrojů propagace dostihů, jaký jsme kdy měli k dispozici. Pravděpodobně by se jednalo o dvě čísla, první by vyšlo po jarní a druhé po podzimní části dostihové sezony. Pochopitelně to záleží do značné míry na duchovním otci projektu a jeho donátorovi panu Martinu Bláhovi.
Máme připravenou soutěž jezdkyň v rovinových dostizích NIKON CUP 2015 a opět připravujeme ve spolupráci se společností NIKON soutěžní projekt pro fotografy.

Jak vypadá vztah TMM a Jockey Club?
Někdy se zdá, že nejsme bráni jako rovnocenný partner ostatních členských organizací Jockey Clubu, ale jako jakási podřízená výrobní jednotka. Nicméně se snažíme činnost Jockey Clubu podporovat. Z podnětu TMM se uskutečnila změna koncepce kuchařky rovinových dostihů, velmi aktivně jsme působili i při tvorbě nového znění Doplňujících ustanovení pro rovinový provoz. Iniciovali jsme dohodu s pořadateli závodišť kategorie A, v rámci které jsme Jockey Clubu České republiky nabídli možnost využití práv k televiznímu signálu z dostihů ve prospěch zahraničních sázkových kanceláří. Společně s pardubickým pořadatelem a některými dalšími závodišti (Slušovice, Lysá nad Labem, ad.) jsme nabídli Jockey Clubu možnost využití části našich marketingových a reklamních produktů s cílem pomoci mu zajistit finanční prostředky pro rozvoj své činnosti i úhradu výdajů spojených s výplatou majitelských prémií. Na tyto naše nabídky zatím nemáme ze strany Jockey Clubu reakci, avšak věříme, že se bude jednat o krok vpřed ve společné spolupráci.

Jaké konkrétní kroky činíte pro podporu českého chovu?
Našim již klasickým projektem pro podporu českých chovatelů plnokrevníka je seriál FITMIN CUP pro dvouleté koně českého chovu, který letos napíše již svou čtrnáctou kapitolu. Novinkou pro rok 2015 je skutečnost, že každý kůň přihlášený do seriálu má zároveň uhrazenu první přihlášku do říjnové Ceny zimního favorita. Ve spolupráci s projektem www.blacktypepedigree.cz nabízíme majitelům koní, zakoupených prostřednictvím této aktivity, volnou přihlášku do Simsonovy ceny (tradičního dostihu dvouletých při červnovém derby-dni) a zároveň začínáme připravovat koncept pro podporu lepší propagace českých chovatelů.


Jiří Zlámaný
PR a press centre, Conseq Park Velká Chuchle


    Valid XHTML and CSS ©2013 Fitmin | code hofmanovi.net

Real time web analytics, Heat map tracking