american charlieČeský turf má dva nové případy pozitivního nálezu antidopingové kontroly. Ač byly zjištěny u koní dvou různých trenérů, případy jsou si velice podobné. V obou Pořádková komise zjistila jako příčinu kontaminaci ovsa lokálních výrobců, která sice nemá vliv na povinnou diskvalifikaci koně, ale u obou PK upustila od postihu pro trenéra, který je podle Dostihového řádu zodpovědný za to, že "jím trénovaný kůň není v době dostihu, jehož se účastní, ani po něm až do schválení výsledku tohoto dostihu pod vlivem zakázaných prostředků."

 
První případ, jehož šetření zveřejnil JC ve Věstníku číslo 14, se odehrál už 24. dubna, kdy po vítězství v Ceně společnosti Tipsport (II.k.) ve Velké Chuchli byla v krvi vítězného American Charlie (Myboycharlie) stáje Vocetka, později i účastníka Českého derby, připravovaného trenérem Ludvíkem Harisem, nalezena zakázaná látka morfin. Vzhledem k tomu, že podle sdělení trenéra kůň nebyl nijak léčen, padlo podezření na kontaminaci krmiva, která se následně laboratorně prokázala. Kůň byl z dostihu diskvalifikován, trenéru byla uložena povinnost uhradit náklady na odběr, dopravu a vyšetření vzorku, ale vzhledem k okolnostem Pořádková komise upustila od sankcionování trenéra.

Prakticky totožný je případ vítězství čtyřletého valacha Tribute (Zazou) v Ceně Hipospolu při Střední škole dostihového sportu a jezdectví (V.k.) 4. června ve Velké Chuchli. Také svěřenci Michala Kalčíka ze stáje FVE - Relay JK Levín byly ve vzorku odebraném po dostihu nalezeny zakázané látky morfin, kodein a oripavin. Ani Tribute nebyl podle tvrzení trenéra léčen a i v tomto případě byla zjištěna kontaminace krmiva. I Michalu Kalčíkovi byla uložena povinnost uhradit náklady spojené s odběrem, dopravou a analýzou vzorku (i v tomto případě se postižený vzdal práva na analýzu kontrolního B-vzorku), ale sankcionován nebyl. Také Tribute však byl v souladu s Dostihovým řádem diskvalifikován.

Miloslav Vlček       Valid XHTML and CSS ©2013 Fitmin | code hofmanovi.net