poleObsazenost startovních polí v českých dostizích klesá. Trend posledních let letos nabral na obrátkách a můžeme zatím jen spekulovat, nakolik se na něm projevily klimatické podmínky před startem sezóny a nakolik je důsledkem snižujícího se zájmu o starty v českých dostizích. Data z dosud odběhnutých dostihů však ukazují výrazný pokles - v průměru o cca 1,5 koně na dostih.

 
V loňském roce byla průměrný počet startujících koní v dostihu během úvodních 14 mítinků 9,33 koní, letos za stejné období činí 7,86. Obecně se dá říct, že obsazenost polí bývá v úvodu sezóny trochu menší než na jejím konci, loňský údaj za úvodních 14 měsíců ale vcelku odpovídá průměru za celou sezónu, který činil 9,44 koní.

Graf zachycující údaje od roku 1997 ukazuje vývoj obsazenosti českých dostihů. Ta až do roku 2012 jen výjimečně klesla po 10 koní v dostihu, vrcholem byl rok 2006 s průměrným počtem 11,1 koní v dostihu. Od roku 2013 se naopak nikdy hodnoty 10 koní v dostihu nedosáhla.

chart

Letošní data je nutné zatím brát s rezervou, není příliš pravděpodobné, že by takto výrazný pokles platil pro celou sezónu, stejně tak však není pravděpodobné, že by k poklesu nedošlo. Počty koní v jednotlivých dostizích jsou výsledkem dvou hlavních údajů - celkového počtu dostihů a celkového počtu běhajících koní. Počet dostihů na našem území sice zaznamenal oproti vrcholu z let 1998 - 2011, kdy bylo vesměs uspořádáno vždy více jak 500 dostihů, pokles na loňských 451 dostihů, podle termínové listiny by se ale letos snižovat neměl, možná dokonce lehce vzroste. Co však klesá poměrně výrazně je celkový počet startujících koní. Ten se v letech 1998 - 2012 držel stabilně nad úrovní 1300 koní, od té doby však klesá. V roce 2014 poprvé klesl pod 1200 (přesně 1198), v loňském roce se poprvé dostal pod hranici 1100 (1046), přičemž procentuelně naše dostihy ztratily výrazných 7,3% startujících (o rok dříve 5,1%). Pokud by trend z posledních dvou let pokračoval, můžeme na konci sezóny poprvé registrovat jen trojciferný počet startujících.

Pro české dostihy, které jsou výrazně finančně závislé na příspěvcích majitelů startujících koní, je to nepříznivý trend, který však není dán jen odchodem majitelů či snižováním velikosti jejich stájí, ale také rostoucím počtem startů v zahraničí. Za vyššími dotacemi cestuje v posledních letech stále více koní, nicméně letošní pokles u nás nezpůsobila větší angažovanost na zahraničních drahách. I tam totiž došlo k poklesu počtu startů. Zatímco v loňském roce měli čeští koně k tomuto datu ve svých končetinách 421 startů na zahraničních závodištích, letos jich je jen 402. I na těchto datech se podílely mimořádné okolnosti (zimní výpadek italských překážek), ale podstatné je, zahraniční dostihy meziročně neodčerpaly z českých drahách více startujících koní. (miv)   

         Valid XHTML and CSS ©2013 Fitmin | code hofmanovi.net