darekMilí čtenáři, 
naše země dnes slaví 100 let od svého vzniku a protože dostihový sport má na našem území ještě hlubší kořeny, i on může slavit 100 let v České republice. Mám tu čest i radost, že Vám u této příležitosti mohu předat dárek, který jsme pro Vás ke stému výročí připravili. Má hodně společného s naším turfem i dnešním jubileem České republiky.


Před pár týdny mne Pavel Viceník, spoluautor Dostihového řádu, muž, který léta dohlížel na čistotu našeho turfu, ale především celoživotní příznivec dostihového sportu požádal, zda by Vám mohl prostřednictvím našich stránek předat jako dárek k dnešnímu výročí databázi, kterou leta budoval. Nejedná se o jen tak ledajakou databázi - zahrnuje všechny tříleté koně, narozené v roce 1918 a později, kteří byli klasifikováni v ČSR podle údajů Dostihových kalendářů a později Dostihových ročenek v letech 1921 až 2017. Koně v ní (a je jich cca 13 tisíc)  jsou většinou klasifikováni dle generálního handicapu - GH (v posledních letech klasifikací tříletých). V letech, kdy generální handicap nebyl veden (koně narození v letech 1918-1921 a 1929-1935), jsou koně klasifikováni v pořadí podle vyhraných dotací a položka GH není uvedena.

Pro umožnění průběžného porovnání výkonnosti je všem klasifikovaným koním přiřazen tak zvaný relativní generální handicap - RGH, který je vyjádřením relativní výkonnosti koně na základě jeho umístění v ročníku. Ročník je rozdělen do deseti tříd (tzv. decilů) s četností 10 % z celkového počtu koní v ročníku. Nejlepším deseti procentům je přiřazen RGH 95, a dále sestupně, až nejhorším deseti procentům je přiřazen RGH 05. Kromě výkonnosti jsou v databázi uvedeny další základní charakteristiky – barva, pohlaví, příslušnost k rodině a sufix země původu. Podstatnou součástí databáze je pětigenerační původ každého koně.

Nápad věnovat volně ke stažení pro všechny zájemce takovou databázi se mi moc líbil, ale po diskuzích s autorem jsme došli k závěru, že lépe než nabídnout databázi v programu MS Access, s níž ne každý dokáže pracovat, by bylo vytvořit webovou aplikaci, která by suplovala podstatnou část dotazů, kterou lze na databázi vznést a do které by byla vložena data z oné databáze. Byl jsem potěšen, že jsme tak vedle Pavla mohli svou troškou do mlýny přispět i my, tj. redakce těchto stránek a také společnost Blacktypepedigree, s.r.o., která zajistila programátorské práce. Výsledkem je databáze kterou najdete na stránkách www.turf100.cz

turf100

JAK S DATABÁZÍ PRACOVAT?

Na titulní stránce najdete vyhledávací políčko a tři možné varianty vyhledávání. Tou nejzákladnější je dle jména - zadáte jméno a aplikace Vám nalezne koně, pokud splňuje onu podmínku - byl klasikován jako tříletý v ČR, a u něj výši handicapu, výši GHR, barvu, rok narození, rodinu z níž pochází a pětigenerační rodokmen.

Rozšířené vyhledávání nabízí možností mnohem více. Začnu tím posledním, tj. rokem narození. Zadání např. roku 1925 Vám umožní zjistit, jací tříletí koně zde v roce 1928 soupeřili v dostizích, u každého najdete základní údaje, tabulku s výsledky navíc můžete třídit dle všech uvedených dat, tj. podle otce, mateřského otce, ale též GH a RGH. Databáze tak poskytuje unikátní možnost nahlédnout do historie našeho turfu, podívat se, s jakými koňmi v ročníku soupeřili Masis, Lyon, ale třeba i vítěz prvního Československého derby Boxerl.

V rošířeném hledání ale můžete listovat ve všech v databázi uvedených koní všech ročníků třeba podle otce, ale můžete i zadat jeho kombinaci s mateřským otcem a také pro takovou kombinaci zadat požadovanou výši GH či RGH. Zajímá Vás třeba, jak si vedl Behistoun s dcerami Masise? Jednoduše zadáte Behistouna jako otce, Masise do políčka otec matky a najdete hned 30 koní, kteří byli hodnoceni v GH tříletých.   

Věřím, že pro Vás, stejně jako mne, bude zábavou vrátit se ke koním, které si pamatujete ze svých dostihových začátků, nebo k hřebcům, jejichž potomky jste před lety sledovali a fandili jim.

Ač i v rozšířeném hledání lze vyhledávat i jen podle jména otce, tomuto vyhledávání jsme vyhradili vlastní vyhledávací políčko. Umožní Vám totiž i částečné zhodnocení plemeníka. Vedle seznamu všech potomků, kteří byli klasifikováni, přináším databáze též grafické rozdělení klasifikované populace tříletých dle RGH, kde samozřejmě čím vyšší podíl potomků v RGH 95, 85, 75 atd. a čím nížší v těch nejnižších jako RGH 5 či 15, značí velmi úspěšného hřebce. Ale jak známo, vše je relativní a samozřejmě u každého hřebce záleží na výběru partnerek, tudíž v grafu najdete i srovnání s polosourozenci - tj. s koňmi ze stejných matek, z nichž pocházejí potomci sledovaného hřebce, ale po jiných plemenících. Databáze Vám tak ukáže, jak vysoký podíl elitních potomků měl například Scottish Rifle, ale třeba i rozpačité výsledky tříletých potomků Ryana, který svého času přilákal díky připouštěcímu poplatku 1 Kč nejvyšší počet klisen v republice. Databáze má tudíž hodnotu nejen historickou, ale obsahuje množství dat, která mohou pomoci i současným chovatelům.

Protože databáze vznikala od roku cca 1982, tedy ještě před počítačovou érou a byla postupně doplňována informacemi, tak jak se otvíraly jejich nové zdroje, je zřejmé, že může obsahovat (a zcela jistě i obsahuje) chyby. Upozornění uživatelů na chyby a omyly je vítáno a přispěje k užitné hodnotě této databáze.

Prosím užijte si hledání v databázi, která nechce být jen dárkem k výročí naší země, ale protože za každým jménem koně se skrývá spousta práce lidí, kteří jej přivedli na svět, odchovali, trénovali, jezdili v práci či dostizích a také pro nej pořádali dostihy, je databáze i připomenutím jejich práce a poctou všem (včetně celé řady z Vás), kteří se na dostihovém sportu v naší zemi během oněch 100 let podíleli.

Miloslav Vlček    Valid XHTML and CSS ©2013 Fitmin | code hofmanovi.net

Real time web analytics, Heat map tracking