synthZ auditu nezávislé auditorské kanceláře vyplývá, že účetní závěrka Dostihového spolku a.s. za rok 2012 je bez výhrad a podařilo se odstranit veškeré nejasnosti a chyby z nepřesného vedení účetnictví v předchozích letech. A kladný je i samotný výsledek hospodaření – disponibilní zisk za rok 2012 činí 2,4 milionu korun.

Vstup do dostihové sezony 2013 bude z hlediska výchozích parametrů hospodaření roku 2012 pozitivní,“ komentuje výsledky auditu předseda Dozorčí rady Dostihového spolku a.s. Petr Beneš a dodává: „Samozřejmě zůstává problém ve velikosti kumulované ztráty z minulého období v poměru k základnímu kapitálu, ale i tento poměr se za rok 2012 významně snížil. Přispělo k tomu přijetí stabilizačních opatření Dostihového spolku a.s. prostřednictvím byznys plánu.“ Pilířem tohoto opatření bylo navýšení základního kapitálu akcionáři, příplatek k základnímu kapitálu majoritním akcionářem Dostihového spolku a.s., tedy městem Pardubice, a především disponibilní zisk za rok 2012 ve výši 2,4 milionu korun.

Lze tedy říci, že po stránce ekonomické evidence i v inventarizaci majetku má již Dostihový spolek a.s. čistý štít. Problémem ale zůstávají neuzavřená vyšetřování Policie ČR, která šetří příčinu špatného hospodaření do konce roku 2010,“ konstatuje Petr Beneš s tím, že i pro rok 2013 je nesmírně důležité plnit parametry byznys plánu Dostihového spolku a.s. „Mluvím především o uzavření smlouvy s generálním partnerem a o nutnosti nesklouznout do ztrátového hospodaření,“ doplňuje Petr Beneš.    Valid XHTML and CSS ©2013 Fitmin | code hofmanovi.net