Rada Jockey Clubu ČR na svém zasedání 28. února (viz zápis) mj. schválila řadu změn Dostihového řádu. Vedle úpravy úlev v překážkových dostizích, kde budou mít jezdci nárok na úlevy déle než dosud, je jednou z nejvýznamnějších změn úprava v dostizích s dlouhodobými přihláškami. V těch bude nově možnost již škrtnutého koně znovu přihlásit - a to v termínech a za podmínek daných propozicí dostihu. 


Seznam schválených změn Dostihového řádu
    Valid XHTML and CSS ©2013 Fitmin | code hofmanovi.net