Pořádková komise udělila trenérce Martině Růžičkové sankci výstrahu za přestupek ve smyslu ustanovení § 409 písm. b) a e) Dostihového řádu, kterého se dopustila porušením povinnosti zachovávat ve vzájemném styku mezi jednotlivými účastníky dostihového provozu pravidla korektního jednání. Tak vyhodnotila PK vyjádření trenérky v rozhovoru pro deník MF Dnes a server idnes.cz ohledně spolupráce se stájí Orling.


Jak uvádí Pořádkové komise ve svém zápise zveřejněném ve Věstníku ČT č.5, "Pořádková komise se detailně seznámila s rozhovorem pana Tomáše Macka s trenérkou Martinou Růžičkovou publikovaným pod titulkem „Vzali mi koně. Úspěch se neodpouští, říká dostihová trenérka Růžičková“ na portálu www.idnes.cz dne 5. října 2018, požádala o vyjádření paní Ing, Kateřinu Duškovou, majitelku stáje Orling, která byla v článku několikrát zmiňována a vyslechla trenérku Martinu Růžičkovou. Trenérka Růžičková v rozhovoru s Tomášem Mackem ze svého pohledu popisuje okolnosti rozchodu se svými největšími majiteli – stájí Orling, s jejímiž koňmi dosáhla řady úspěchů. V této souvislosti uvádí několik kontroverzních tvrzení, např. „Navzdory úspěchům nám majitelé začali do práce stále více mluvit. A bohužel se začalo stávat normálním i to, že když nějakému koni něco bylo, než by ho nechali léčit, tak se uspal.“ nebo „Když měl jeden náš kůň úlomky v karpálních kloubech, což se při dostihu stane, pokud se o něco bouchne, nebo případně i z jiných důvodů, tak nás paní majitelka nařkla, že jsme ho vzali kovovou tyčí přes nohy.“

Pořádková komise dále "trenérku Růžičkovou vyslechla, přičemž se zajímala o to, zda její výroky uvedené v publikovaném textu rozhovoru jsou autentické a nezkreslené. Paní Růžičková autenticitu uvedených vyjádření potvrdila a uvedla, že za vším, co je v článku uvedeno, si stojí. Pořádková komise ji proto vyzvala, aby svá tvrzení uvedená v článku doložila. Paní Růžičková nabídla zaslání e-mailové komunikace, která v článku uvedená tvrzení potvrdí. Z e-mailů, které paní Růžičková Pořádkové komisi poskytla, však nic takového nevyplynulo." 

Související článek:
Vyjádření stáje Orling k rozhovoru s Martinou Růžičkovou    Valid XHTML and CSS ©2013 Fitmin | code hofmanovi.net