novinyIng. Kateřina Dušková ze společnosti Orling, majitele stejnojmenné stáje, nás poprosila, zda bychom mohli na těchto stránkách zveřejnit vyjádření spol. Orling k rozhovoru uveřejněnému v MF Dnes a na idnes.cz "Vzali mi koně. Úspěch se neodpouští, říká dostihová trenérka Růžičková". 

 

Vyjádření k rozhovoru s M. Růžičkovou zveřejněnému v MF Dnes a na idnes.cz dne 5.10.2018

1) U paní Růžičkové jsme měli koně v trenérské péči 15 roků. Po 15 letech jsme se rozhodli toto změnit a některé koně jsme převezli domů na rekonvalescenci a některé jsme svěřili jiným trenérům. Pokud jsme toto udělali po 15 letech, jistě jsme měli k tomuto důvod, což nepochybně chápete. Bez důvodů bychom takto nepostupovali. Důvody jsme sdělili paní Růžičkové. Nechceme tyto důvody zde dále rozvádět, protože nechceme paní Růžičkové škodit.

2) Nikdy bychom nechtěli své koně dát uspat, pokud by k tomu nebyl pádný důvod. Žádný majitel sám nemůže rozhodovat o tom, kterého koně dá nebo nedá uspat. V tomto smyslu je naprosto přesná zákonná úprava. Respektujeme zákon č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání, kdy za týrání se považuje dle § 4 d) vydat slabé, nevyléčitelně nemocné, vyčerpané nebo staré zvíře, pro které je další přežívání spojeno s trvalou bolestí nebo utrpením, k jinému účelu než neodkladnému a bezbolestnému usmrcení. To je zákonné, soucitné a milosrdné. Zvíře může uspat jedině veterinární lékař na základě jím stanovené konkrétní diagnózy a prognózy zvířete.

V obou případech zmiňovaných koní se jednalo o nevyléčitelná onemocnění znemožňující koním život. V obou případech bylo o ukončení jejich trápení rozhodnuto po dlouhých konzultacích s veterináři z Veterinární kliniky Brno či s paní docentkou Mezerovou. Zvážili jsme klinický stav a prognózu. Uspání těchto koní bylo pro nás těžkým rozhodnutím, ale pro ně nejlepším řešením. Pokud bychom nevyhodnotili, dle klinického stavu koně a doporučení veterinárních lékařů jako nezbytné koně milosrdně uspat, jistě bychom k takovýmto krokům u našich koní nepřistoupili. Koně máme rádi, a proto se věnujeme jejich chovu. Poskytujeme koním nadstandardní péči, i proto chceme mít aktuální a objektivní informace o jejich zdravotním stavu a zraněních.

3) S paní Růžičkovou jsme byli 15 let dohodnuti na tréninku a péči o naše koně, za což jsme jí platili. Po delších úvahách jsme usoudili, že chceme, aby se o naše koně staral někdo jiný. Pokud se stejně rozhodli i jiní majitelé, jedná se o jejich rozhodnutí. Nechceme dále rozvádět tyto důvody, protože nechceme prohlubovat subjektivní problémy paní Růžičkové, které přejeme do dalšího života všechno dobré.    Valid XHTML and CSS ©2013 Fitmin | code hofmanovi.net