dumon rocleyDostihový soud řešil odvolání majitele dostihové stáje Hospůdka u Nováků pana Milana Nováka proti rozhodnutí DK, která při dostizích 19.6. v Karlových Varech rozhodla o přesunutí vítězného Dumon Roclay (Lucayan) na třetí místo kvůli tísnění dvou soupeřů v cílové rovině.

 
Dostihový soud podle zápisu z jednání, zveřejněného ve Věstníku ČT č.12 zjistil, že odvolání je důvodné a po prostudování záznamu dostihu a výslechu jezdců všech tří dotčených koní rozhodl upravit výsledek tak, že sice nechal jako vítěze poškozeného Dabinga (Leading Light), který proběhl cílem jako druhý, ale v cíli prvního Dumon Roclay posunul ze třetího místa na druhé před Bonanza Gold (Gale Force Ten), neboť soud neshledal, že by byl koněm Dumon Roclay poškozen tak, aby byl Dumon Roclay za něj přesunut. Vrátil tudíž koně Bonanza Gold na třetí místo, na kterém proběhl cílem. (miv)

    Valid XHTML and CSS ©2013 Fitmin | code hofmanovi.net