Dostihový soud na svém jednání 2. října odmítl odvolání majitelů dostihové stáje Gestüt Lünzen & Red/Gold Racing a stáje Sabine Goldberg proti rozhodnutí Dostihové komise ze dne 27.9. v Praze, kterým byla těmto majitelům uložena sankce á 2500 Kč za nezdůvodněné škrtnutí koní Power Jack a Jin Jin z EJC Leram Million.

 
Oba koně nepustila na start Dostihová komise z důvodů "nesplnění veterinárních podmínek", kterými údajně byla absence osvědčení o vyšetření krve na koňskou anémii. Jak uvádí Dostihový soud v odůvodnění, "odvolání bylo podáno osobami k jeho podání oprávněnými, avšak teprve dne 30.9.2020 v 18:45, tzn. více než 24h po uplynutí lhůty 48h od skončení příslušného dostihového dne stanovené v § 465 DŘ. V souladu s uvedeným ustanovením DŘ je takové odvolání nepřípustné, aniž by o tom muselo být jednáno, a nelze než je odmítnout."

Jak dále uvádí zápis z jednání, Dostihový soud má na základě informace o startu Power Jacka v Mostě (valach trenéra Nedorostka doběhl čtvrtý v tamní Svatováclavské ceně 30. srpna) "za to, že ze strany pořadatele (službu konajícího veterinárního lékaře) mohlo dojít k přestupku, když byl dne 30.8.2020 v Mostě tomuto koni start umožněn, přestože kůň zřejmě nesplňoval platné veterinární podmínky, a proto podal Pořádkové komisi podnět k prošetření této věci." (miv)    Valid XHTML and CSS ©2013 Fitmin | code hofmanovi.net