avignon viviannDostihový soud na svém zasedání, které proběhlo 13. srpna, rozhodl vyhovět odvolání majitele dostihové stáje MUDr. Nieslaniková proti rozhodnutí Dostihové komise ze dne 9.8. a přesunul vítězného Avignona (Pouvoir Absolu) za poškozenou ryzku MUDr. Nieslanikové Viviann (French Fifteen). Ta se tím stala vítězkou dostihu.


Incident řešila formou protestu ex-offo již Dostihová komise v Karlových Varech, která však tehdy došla k závěru, že "poškozený kůň č.1 VIVIANN by, nebýt tohoto incidentu, nedosáhl lepšího výsledku." Zároveň však udělil ž. Korečkové sankci odnětí licence na 2 dostihové dny za naražení koně č.1 VIVIANN koněm č.9 AVIGNON (DŘ § 364c). 

Dostihový soud řešil jak odvolání majitele Vivienn, tak i ž. Venduly Korečkové. Zatímco v druhém případě odvolání zamítl, v případě poškození Viviann konstatoval, že:

"K naražení mezi oběma koňmi bezpochyby došlo, přičemž narážejícím koněm byl kůň č. 9 AVIGNON, který bočil od středu dráhy doleva, do vnější stopy, v níž silným závěrem finišoval kůň č. 1 VIVIANN (FR). Je však zřejmé, že se ze strany jezdkyně koně č. 9 AVIGNON nejednalo o nebezpečnou jízdu ve smyslu §429 DŘ. Jezdkyně se sice snažila udržet směr pouze vychýlením své váhy, očividně se však nejednalo o naražení úmyslné, a proto není třeba koně z dostihu úplně diskvalifikovat.

Z videozáznamu je patrné, že k incidentu došlo těsně, cca 10 – 15 m, před cílem dostihu, ve chvíli, kdy koně č. 1 VIVIANN přicházejícího zezadu zvnějšku silným závěrem na úroveň vedoucího koně č. 3 9 AVIGNON dělil od čela dostihu cca krk. Při nárazu koněm č. 9 přestal jezdec koně č. 1 na okamžik koně č. 1 vyjíždět a pobízet, ztratil stabilitu, přičemž neměl čas se srovnat a proběhl cílem o krk za koněm č. 9.

Ve finiši dostihu je zřejmé, že do rozhodného okamžiku zrychlujícího koně č. 1 VIVIANN přestal jezdec těsně před cílem v důsledku ztráty rovnováhy po naražení koněm č. 9 AVIGNON na cca 2 - 3 cvalové skoky plně podporovat, kůň č. 1 ztratil akci a takto proběhl cílem.

Dostihový soud tak dospěl k názoru, že nebýt tohoto incidentu poškozený kůň č. 1 VIVIANN by dokončil dostih před viníkem incidentu, koněm č. 9 AVIGNON, a proto pořadí koní v cíli změnil a přesunul koně č. 9 AVIGNON bezprostředně za poškozeného koně č. 1 VIVIANN." (miv)    Valid XHTML and CSS ©2013 Fitmin | code hofmanovi.net