logo fitmin novePo podpisu smlouvy se společností Dibaq bude Praha-Velká Chuchle i v nadcházející sezóně dějištěm seriálu Fitmin Cup. Tento projekt už má své pevné místo v termínové listině hlavního českého závodiště a dává prostor k zahájení kariér dvouletým koním domácího chovu.

V pěti dostizích tradiční série bude mezi nejúspěšnější rozděleno celkem 300 tisíc korun na cenách dostihů a dalších 100 tisíc korun majitelských bonusů (které se koním nezapočítávají do penalizačních zisků). Jednotlivé kapitoly seriálu se uskuteční 3. června, 2. září, 16. září, 7. října a 28. října.

Opět bude vyhodnocen nejúspěšnější majitel seriálu (stáj, jejíž reprezentanti získají nejvyšší součet cen a bonusů), který obdrží pohár, poukázku na odběr výrobků značky Fitmin v celkové hodnotě 10.000 Kč a možnost bezplatného využívání poradenského servisu v oblasti výživy zvířat.

Termín finančně zvýhodněných přihlášek (300 Kč) do celého seriálu je čtvrtek 12. dubna, koně je pak ještě možno dohlásit za vyšší poplatek k datu 10. května (300 Kč pro již nominované, resp. 2400 Kč pro dohlašované).


Postup přihlášení koně v seriálu:

termín: čtvrtek 12. 4. 2018 ve 12 hod: uzávěrka přihlášek do všech pěti dostihů seriálu

částka: 300 Kč + DPH

úkon: podání přihlášky, která koně opravňuje být přihlášen do všech pěti dostihů seriálu

termín: čtvrtek 10. 5. 2018 ve 12 hod: 2. zápisné (škrtání)

částka: 300 Kč + DPH

úkon: žádný úkon v případě ponechání koně mezi přihlášenými do všech pěti dostihů seriálu (kůň zůstává na přihláškách automaticky, nebude-li škrtnut), nebo písemné škrtnutí v případě stažení koně ze seznamu přihlášených do všech pěti dostihů seriálu. Zároveň možnost k tomuto termínu lze dohlásit koně do všech pěti dostihů seriálu za částku 2400 Kč + DPH.

termín: jedenáct dní před dostihem: 3. zápisné (potvrzení přihlášek)

částka: 200 Kč + DPH

úkon: podání přihlášky v případě, že chcete, aby kůň zůstal potvrzen jako přihlášený pro daný dostih (podává se pro každý konkrétní dostih zvlášť, nebude-li kůň potvrzen pro tento dostih, nemůže v něm startovat, ale samozřejmě je dál přihlášen do všech dalších dostihů seriálu)

termín: šest dní před dostihem: oznámení startujících koní

částka: 1600 Kč + DPH

úkon: oznámení startujících koní

Termíny jednotlivých dostihů seriálu:

neděle 3. června 2018, neděle 2. září 2018, neděle 16. září 2018, neděle 7. října 2018, neděle 28. října 2018

Nejúspěšnější majitel seriálu obdrží Pohár a poukázku na odběr výrobků značky Fitmin v celkové hodnotě 10.000 Kč a možnost bezplatného využívání poradenského servisu v oblasti výživy zvířat

Kritéria pro vyhodnocení seriálu: 1. součet vyhraných cen a bonusů všemi koňmi stáje.

2. nejlepší dosažené výsledky koní stáje v seriálu.

Každý kůň přihlášený do seriálu FITMIN CUP 2018 je automaticky přihlášen do Simsonovy ceny (24. června) ZDARMA
(přihláška: 0 Kč, OSK zůstává dle propozice).    Valid XHTML and CSS ©2013 Fitmin | code hofmanovi.net