Forea FinigaJedenáct let poté, co dvouletá Perlička běhala v Karlových Varech místo Nazgůla, řešil Jockey Club další záměnu koní, tentokrát bohužel s větším dopadem. Jak zjistila Pořádková komise, došlo v tréninkovém úseku Ludvíka Harise k záměně dvou dvouletých klisen - Forey a Finigy. Zatímco do dostihů byla hlášena a úspěšně se v nich prezentovala Finiga, ve skutečnosti místo ní běhala Forea. Ta se zúčastnila celkem 4 dostihů, získala dvě druhá místa a šesté v Ceně zimní královny.

 
Jak uvádí zápis zveřejněný ve Věstníku ČT, ze všech těchto dostihů byla Forea diskvalifikována a trenér Ludvík Haris potrestán sankcí 20.000 Kč. 

K záměně podle zjištění Pořádkové komise došlo už v okamžiku, kdy klisny, které jsou obě vlastními odchovankyněni stáje DAR, přišly k trenéru Harisovi do tréninku. Jak Haris uvedl před Pořádkovou komisí, "Je za záměnu odpovědný on, neboť si klisny zafixoval obráceně, ještě než přišly do tréninku. Chovatelské centrum stáje DAR totiž těsně sousedí s jeho tréninkovým střediskem, takže klisny Foreu i Finigu vídal ještě před jejich příchodem do jeho tréninku a jako hříbata si je identifikoval podle toho, v blízkosti které matky je vídal. Vzhledem ke skutečnosti, že byl přesvědčen o tom, že je zná, při vlastním převzetí do tréninku před letošní sezónou neprovedl kontrolu podle průkazů a do připravených boxů je umístil obráceně. A od té chvíle s nimi nakládal obráceně, Foreu považoval za Finigu a obráceně. Na záměnu se bohužel nepřišlo ani ve chvíli, kdy se klisny podrobovaly zkouškám způsobilosti ke startům z boxů, ani během kontroly čipů, která měla být provedena před prvními třemi dostihy, které Forea absolvovala pod identitou Finigy."

K odhalení záměny došlo až 6. října po zjištění nesouladu přečteného kódu mikročipu s číslem uvedeným v dokladech koně Finiga při kontrole mikročipů u koní startujících ten den. Následně byla provedena revize podkladů pro vydání průkazů koně oboz klisen a zjištěno, že došlo k záměně. Zápis dále uvádí, že "Z grafických popisů je však zřejmé, že klisny nelze zaměnit (Finiga je hnědka bez odznaků, zatímco Forea je hnědka s odznaky) a to i bez vybavení zařízením na čtení mikročipů, aniž by se nejednalo o nedbalost odpovědné osoby, tj. trenéra, který při převzetí klisen do své péče nepřekontroloval grafický popis v průkazu, přičemž tato povinnost mu vyplývá z Řádu plemenné knihy oddíl D) Průkaz koně, bod 48."

Otázka případného porušení ustanovení DŘ v souvislosti s prováděním kontroly identity startujících koní v dostizích, která neodhalila záměnu klisen Finiga a Forea je předmětem samostatného přestupkového řízení, které Pořádková komise zahájila s odpovědnými subjekty. (miv)
    Valid XHTML and CSS ©2013 Fitmin | code hofmanovi.net

Real time web analytics, Heat map tracking